Quản lý tài liệu – 1 Office

Quản lý tài liệu

Giới thiệu

Bạn có biết?
• Bình quân doanh nghiệp dùng 40% thời gian để tìm kiếm thông tin mình đã tạo ra. 70% thông tin được tạo lại thay vì tái sử dụng.
• Phần mềm 1Office do công ty Workway phát triển cho phép doanh nghiệp/tổ chức có thể phân loại và tìm kiếm tài liệu một cách dễ dàng và hiệu quả nhất.

Chức năng của phần mềm

• Thêm mới tài liệu và các tài liệu liên quan.
• Người dùng có thể chia sẻ các tài liệu chung cho nhau.
• Phân loại tài liệu theo nhóm hoặc từ khóa tự định nghĩa.
• Phân quyền xem, sửa, xóa tài liệu.

Lợi ích của phần mềm

• Thêm và phân loại tài liệu dễ dàng hơn
- Có thể thêm nhiều tài liệu cùng một lúc.
- Cho phép phân loại tài liệu theo nhóm (thư mục) hoặc từ khóa tự định nghĩa.
• Công cụ tìm kiếm cực mạnh
- Tìm ra tài liệu bạn cần chỉ với 1 click chuột.
• An toàn hơn
- Có thể phân quyền xem, sửa, xóa tài liệu cho người dùng hoặc nhóm người dùng cụ thể.