Tài liệu công ty

Trong mỗi doanh nghiệp, việc lưu trữ và quản lý tài liệu công ty là vô cùng quan trọng, bởi đó có thể là những tài liệu liên quan tới chiến lược phát triển, không phải nhân viên nào cũng có thể xem được. Vậy làm thế nào để vừa lưu trữ, vừa có thể chia sẻ cho một số thành viên trong công ty mà vẫn đảm bảo được tính bảo mật.?

Để quản lý tài liệu công ty, người dùng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tải tài liệu lên phần mềm

Bước 2: Quản lý tài liệu cá nhân

Bước 1: Tải tài liệu lên phần mềm

Để có thể lưu trữ và quản lý tài liệu, trước tiên người dùng cần tải tài liệu lên hệ thống bằng cách truy cập vào biểu tượng phân hệ ở góc phải trên màn hình  > Tài liệu > click chọn Tài liệu công ty, và thực hiện các thao tác:

  • Tạo thư mục chứa tại liệu bằng cách click chọn vào biểu tượng thư mục ở góc phải trên màn hình

Click vào ảnh để xem ảnh gốc

Click vào ảnh để xem ảnh gốc

  • Vào thư mục bạn vừa  chọn Tải tài liệu cá nhân ở góc trên tay phải màn hình

Click vào ảnh để xem ảnh gốc

Bước 2: Quản lý tài liệu

Với tính năng quản lý tài liệu trên 1Office, người dùng có thể tải tài liệu về thiết bị cá nhân, chia sẻ tài liệu cho người khác. Ngoài ra bạn có thể tạo các thư mục và di chuyển/sao chép tài liệu giữa các thư mục với nhau

Click vào ảnh để xem ảnh gốc

Các tác vụ quản lý tài liệu:

STT Tên tác vụ Quyền thực hiện Mô tả
1 Tạo thư mục Nhân viên Bất cứ người dùng nào được phân quyền tạo mới tài liệu cá nhân đều có thể tạo các thư mục cho tài liệu của mình
2 Đổi tên Người quản lý Bạn có thể sửa tên của tài liệu đã tải lên sang một tên khác
3 Chuyển thư mục Người quản lý Với tính năng này, người dùng có thể di chuyển tài liệu từ thư mục này sang thư mục khác
4 Chia sẻ Người quản lý Khi bạn quản lý tài liệu này, bạn có thể chia sẻ cho cá nhân hoặc phòng ban và phân quyền cho họ có thể xem / sửa / quản lý tài liệu
5 Tải xuống Người quản lý

Người được chia sẻ

Cho phép người dùng tải tài liệu về thiết bị cá nhân
6 Xóa Người quản lý Cho phép người dùng xóa những tài liệu không cần thiết

Cập nhật lần cuối vào ngày 06/10/2323