• Tài liệu công ty

  Là nơi quản lý toàn bộ tài liệu công ty, giúp nhà quản lý quản lý tập trung toàn bộ tài liệu, dễ dàng chia sẻ cho cá nhân hoặc bộ phận liên. Những người có quyền quản lý cho công ty sẽ có quyền tạo mới tài liệu.
  Xem thêm

 • Tài liệu cá nhân

  Là tài liệu mà cá nhân có quyền quản lý tài liệu cho riêng mình với các chức năng như thêm, sửa, xóa, chia sẻ…Tài liệu có thể được phân loại theo nhóm dưới các thư mục khác nhau…
  Xem thêm

 •  

  “Không chỉ là một giải pháp quản lý. Làm việc mọi lúc mọi nơi”

  – ONEOFFICE