083.483.8888
Đăng ký

Kanban vs Scrum là 2 phương pháp được ứng dụng phổ biến trong quản lý dự án. Tuy nhiên không phải ai cũng phân biệt được 2 phương pháp này và biết cách ứng dụng tối ưu nhất. Vậy Kanban và Scrum có điểm gì tương đồng và khác biệt? Làm thế nào để lựa chọn được phương pháp phù hợp nhất cho quá trình quản lý công việc dự án? Cùng 1Office tìm hiểu trong bài viết sau đây.

1. Những nội dung cơ bản về Kanban vs Scrum

1.1. Phương pháp Kanban

 • Phương pháp Kanban là gì? 

Kanban là một phương pháp quản lý sản xuất và quản lý dự án được sử dụng để tối ưu hóa luồng công việc và quản lý quá trình sản xuất. Kanban được phát triển bởi Toyota như một phần của hệ thống sản xuất Just-in-Time (JIT).

Kanban được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau, phổ biến ở các dự án phần mềm, sản xuất, tiếp thị và quản lý nhân sự. Phương pháp này giúp nâng cao hiệu suất và giảm thời gian hoàn thành dự án, đồng thời giúp tăng tính linh hoạt và hiệu quả của quá trình sản xuất và quản trị.

 • Phương pháp Kanban hoạt động như thế nào?

Kanban sử dụng một bảng Kanban (Kanban Board) để quản lý và giám sát quá trình làm việc. Bảng Kanban này chứa các thẻ Kanban (Kanban Card) biểu thị các công việc hoặc mục tiêu của dự án và các trạng thái của chúng. Các trạng thái này thường là “đang chờ”, “đang thực hiện” và “đã hoàn thành”.

Bảng Kanban quản lý công việc
Bảng Kanban quản lý công việc

Khi một công việc mới xác lập, một thẻ Kanban mới sẽ được tạo ra và đưa vào bảng Kanban. Công việc sẽ di chuyển qua các trạng thái khác nhau trên bảng Kanban khi được thực hiện. Khi một công việc hoàn thành, thẻ Kanban sẽ được di chuyển vào vị trí đánh dấu là “đã hoàn thành”.

>> Tìm hiểu thêm: Kanban là gì? Cách áp dụng Kanban trong quản lý công việc

1.2. Phương pháp Scrum

 • Phương pháp Scrum là gì? 

Scrum là một phương pháp Agile ứng dụng phổ biến trong quản lý dự án và phát triển phần mềm. Phương pháp này được sử dụng để quản lý các dự án phức tạp bằng cách tập trung vào các hoạt động đánh giá và điều chỉnh liên tục nhằm hướng tới đạt được hiệu quả cao nhất trong thời gian ngắn nhất.

Áp dụng phương pháp Scrum giúp tăng năng suất và hiệu quả của quá trình phát triển sản phẩm, đồng thời giảm thiểu sự cố định và tăng tính linh hoạt của quá trình sản xuất.

 • Phương pháp Scrum hoạt động như thế nào?

Scrum tập trung vào việc phát triển sản phẩm một cách tối ưu bằng cách sử dụng các sprint (đợt phát triển) ngắn, trong thời gian đó nhóm Scrum sẽ tiến hành những hoạt động cần thiết để tạo từng bước tạo ra sản phẩm. Scrum được quản lý bởi một Product Owner, một Scrum Master và một nhóm phát triển.

Quy trình thực hiện Scrum
Quy trình thực hiện Scrum

Các hoạt động trong Scrum bao gồm:

 • Lập kế hoạch Sprint (Sprint Planning): Thời gian lập kế hoạch Sprint là cuộc họp giữa Product Owner, Scrum Master và Nhóm phát triển để quyết định các hoạt động phát triển sản phẩm trong một Sprint cụ thể. Trong cuộc họp này, Product Owner giải thích các yêu cầu và mục tiêu của khách hàng và xác định các nhiệm vụ cần hoàn thành trong Sprint.
 • Thực hiện Sprint (Sprint Execution): Khi Sprint được bắt đầu, Nhóm phát triển thực hiện các hoạt động cần thiết để hoàn thành công việc được giao và đạt được mục tiêu của Sprint. Scrum Master đảm bảo rằng Nhóm phát triển tuân thủ các quy tắc Scrum và hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình.
 • Scrum hàng ngày (Daily Scrum): Là cuộc họp hàng ngày diễn ra trong thời gian Sprint, Nhóm phát triển sẽ cập nhật về tiến độ của công việc, trao đổi về các vấn đề gặp phải và tìm giải pháp để đạt được mục tiêu của Sprint.
 • Đánh giá Sprint (Sprint Review): Khi Sprint kết thúc, Nhóm phát triển thực hiện một cuộc họp đánh giá Sprint với khách hàng để giới thiệu các sản phẩm đã hoàn thành trong Sprint, được gọi là Increment, đánh giá các kết quả và tiến độ của dự án.
 • Cải tiến Sprint (Retrospective Sprint): Là cuộc họp sau đánh giá Sprint, Nhóm phát triển đánh giá các kết quả và rút kinh nghiệm từ các hoạt động phát triển trong Sprint và từ đó đưa ra giải pháp cải tiến để cải thiện tiến trình phát triển sản phẩm trong các Sprint tiếp theo.

>> Tìm hiểu thêm: Mô hình Scrum là gì? Vai trò, các nguyên tắc của Scrum

2. So sánh Kanban vs Scrum: Những điểm tương đồng và khác biệt

2.1. Sự tương đồng giữa Kanban vs Scrum

 • Đều tập trung vào sự linh hoạt và sự tăng trưởng liên tục trong quá trình phát triển sản phẩm.
 • Cả hai phương pháp đều giúp đội ngũ phát triển sản phẩm tập trung vào mục tiêu cụ thể và phát triển các sản phẩm với chất lượng cao.
 • Đều coi khách hàng là trung tâm của quá trình phát triển sản phẩm, và liên tục tương tác với khách hàng để cập nhật và đánh giá các yêu cầu của họ.
 • Cả hai phương pháp đều dựa trên việc chia nhỏ các công việc thành các phần nhỏ để quản lý dễ dàng hơn và đưa ra kết quả nhanh hơn.

2.2. Sự khác biệt giữa Kanban vs Scrum

So sánh giữa Kanban vs Scrum
So sánh giữa Kanban vs Scrum

Điểm khác biệt

Phương pháp Kanban

Phương pháp Scrum

Thời gian thực hiện Không có chu kỳ cố định. Có chu kỳ phát triển theo Sprint.
Điều chỉnh định kỳ Thường xuyên, chỉ thay đổi khi có nhu cầu. Hầu hết chỉ điều chỉnh trong quá trình lập kế hoạch Sprint mới.
Phù hợp với Các dự án có quy mô nhỏ hoặc phân tách rõ ràng. Các dự án lớn với các yêu cầu phức tạp hơn.
Phạm vi Phạm vi công việc có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Phạm vi công việc bị đóng băng trong suốt Sprint.
Lịch trình Không có lịch trình cố định, công việc được thực hiện theo yêu cầu. Các công việc được lên lịch trong suốt Sprint.
Thay đổi phạm vi Thường xuyên và có thể được thực hiện bất cứ lúc nào. Thay đổi phạm vi không được khuyến khích và chỉ được thực hiện trong trường hợp cần thiết.
Cuộc họp Không có họp định kỳ bắt buộc. Các họp Sprint định kỳ bao gồm: Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review và Sprint Retrospective.
Sản phẩm hoàn thành Sản phẩm được phát hành khi hoàn thành, không có giới hạn thời gian cụ thể. Sản phẩm hoàn thành phải được phát hành trong suốt Sprint.
Vai trò Không có những vai trò cụ thể. Có các vai trò cụ thể như Scrum Master, Product Owner và Development Team.
Kiểm soát Thường xuyên được thực hiện, mục tiêu là giảm thiểu thời gian chờ đợi và tối ưu hóa hiệu quả quy trình. Kiểm soát chặt chẽ hơn, với mục tiêu đảm bảo đáp ứng yêu cầu của khách hàng và hoàn thành trong Sprint.

Tìm hiểu các tính năng quản trị dự án của 1Office

3. Giữa Kanban vs Scrum phương pháp nào vượt trội hơn?

Không có phương pháp nào vượt trội hơn giữa Kanban và Scrum. Mỗi phương pháp đều có ưu điểm và hạn chế riêng của nó và phù hợp với các tình huống và mục tiêu khác nhau. Việc lựa chọn được phương pháp thích hợp sẽ phụ thuộc vào những tiêu chí và tình huống thực tiễn nhất định. Sau đây là một số tiêu chí nhà quản trị có thể xem xét khi lựa chọn:

 • Tính phức tạp của dự án: Scrum thường được sử dụng cho các dự án phức tạp hơn vì nó cho phép lập kế hoạch, đặt mục tiêu và theo dõi tiến độ của từng Sprint. Trong khi đó, Kanban thường được sử dụng cho các dự án đơn giản hơn vì nó cho phép theo dõi và cải thiện luồng công việc liên tục.
 • Tính linh hoạt: Nếu dự án của bạn có sự thay đổi liên tục và cần phải thích nghi nhanh chóng, Kanban có thể là sự lựa chọn tốt hơn vì nó không yêu cầu các sprints và cho phép sự thay đổi dựa trên các yêu cầu và ưu tiên trong suốt quá trình làm việc. Trong khi đó, Scrum yêu cầu các sprints cố định và các cuộc họp định kỳ, do đó nó ít linh hoạt hơn Kanban.
 • Quy mô dự án: Nếu dự án của bạn có quy mô nhỏ hoặc tối ưu hóa quy trình làm việc hiện tại, Kanban có thể là phương pháp phù hợp hơn. Trong khi đó Scrum là sự lựa chọn tối ưu nhất cho các dự án có quy mô lớn và yêu cầu sự phân chia rõ ràng và cụ thể của công việc.
 • Sự phân chia công việc: Nếu dự án yêu cầu sự phân chia rõ ràng và cụ thể của công việc, Scrum có thể phù hợp hơn. Nếu bạn muốn tập trung vào quản lý quá trình và đảm bảo rằng công việc được thực hiện một cách liền mạch, Kanban có thể phù hợp hơn.
 • Trình tự thực hiện công việc: Nếu mức độ ưu tiên của các công việc thay đổi thường xuyên, Kanban cũng có thể là sự lựa chọn tốt hơn. Trong Kanban, công việc được sắp xếp theo độ ưu tiên, vì vậy các công việc quan trọng hơn có thể được thực hiện trước mà không cần đợi đến cuối chu kỳ như trong Scrum.

Nhận tư vấn và Demo phần mềm 1Office miễn phí

Trong bài viết trên đây, 1Office đã cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cần thiết về kanban vs scrum. Trong công tác quản trị công việc dự án, bên cạnh việc lựa chọn phương pháp phù hợp thì ứng dụng công nghệ là điều kiện cần thiết để quy trình làm việc diễn ra trơn tru, hiệu quả nhất. Để được tư vấn và dùng thử phần mềm quản trị công việc hàng đầu thị trường, vui lòng liên hệ theo thông tin bên dưới:

Ứng dụng kiến thức quản trị vào thực tiễn
cùng bộ giải pháp quản trị tổng thể doanh nghiệp 1Office!

Đăng ký ngay
Zalo phone