Đăng ký

Doanh nghiệp bạn đang tìm kiếm một giải pháp đơn giản mà hiệu quả để theo dõi và phân tích doanh thu bán hàng? Nhà lãnh đạo muốn tăng cường khả năng quản lý kinh doanh và đưa ra các quyết định chính xác hơn dựa trên dữ liệu? Mẫu báo cáo doanh thu bán hàng bằng Excel chính là giải pháp mà doanh nghiệp bạn đang tìm kiếm. Ngay bây giờ 1Office sẽ chia sẻ cho bạn 7 mẫu báo cáo doanh thu bán hàng đầy đủ và mới nhất. Cùng tham khảo trong bài viết dưới đây!

1. Nội dung cần có của một mẫu báo cáo doanh thu bằng Excel

Nội dung cần có của một mẫu báo cáo doanh thu bằng Excel
Nội dung cần có của một mẫu báo cáo doanh thu bằng Excel

Để phản ánh chi tiết và chính xác tình hình doanh thu của doanh nghiệp, một mẫu báo cáo doanh thu bán hàng bằng Excel chuẩn sẽ bao gồm các nội dung chính sau:

STT Nội dung Nội dung chi tiết
1 Tiêu đề báo cáo Ghi rõ “BÁO CÁO DOANH THU” để định danh báo cáo.
2 Thông tin báo cáo Bao gồm ngày báo cáo và thông tin về thời gian báo cáo (tháng, quý, năm).
3 Danh sách sản phẩm/dịch vụ – Số thứ tự của sản phẩm/sản phẩm dịch vụ trong danh sách.

– Tên gọi của sản phẩm hoặc dịch vụ.

– Số lượng sản phẩm hoặc dịch vụ đã được bán.

– Giá bán đơn vị của sản phẩm hoặc dịch vụ.

– Doanh thu thu được từ sản phẩm/sản phẩm dịch vụ (Số lượng bán được x Giá bán).

4 Tổng doanh thu Tính tổng doanh thu từ tất cả các sản phẩm/sản phẩm dịch vụ đã được bán.
5 Phân tích doanh thu theo thời gian – Thời gian: Tháng, quý hoặc năm tương ứng với khoảng thời gian báo cáo.

– Doanh thu: Tổng doanh thu thu được trong khoảng thời gian đó.

6 Biểu đồ doanh thu theo thời gian Tạo biểu đồ cột hoặc đường biểu thị doanh thu theo thời gian để trực quan hóa dữ liệu.
7 Phân tích doanh thu theo sản phẩm/dịch vụ – Tên gọi của sản phẩm hoặc dịch vụ.

– Tổng doanh thu thu được từ sản phẩm/dịch vụ.

8 Biểu đồ doanh thu theo sản phẩm/dịch vụ Tạo biểu đồ cột hoặc đường biểu thị doanh thu theo sản phẩm/sản phẩm dịch vụ để trực quan hóa dữ liệu.

Lưu ý: Bên cạnh những nội dung trên, bạn có thể tùy chỉnh mẫu báo cáo doanh thu theo nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp, bao gồm các chỉ số tài chính khác như lợi nhuận, chi phí và tỷ lệ lợi nhuận, để đáp ứng yêu cầu và mục tiêu phân tích doanh thu của bạn.

2. Top 7 mẫu báo cáo doanh thu bán hàng bằng Excel

Tùy vào quy mô và mục tiêu kinh doanh của mỗi doanh nghiệp mà nhà lãnh đạo có thể tùy chỉnh và lựa chọn các loại báo cáo doanh thu phù hợp, từ đó cung cấp thông tin quan trọng để đánh giá, quản lý và tối ưu hóa hoạt động kinh doanh.

Tải miễn phí 7 mẫu báo cáo doanh thu bán hàng bằng Excel
Tải miễn phí 7 mẫu báo cáo doanh thu bán hàng bằng Excel

2.1 Mẫu báo cáo doanh thu bán hàng theo thời gian

Báo cáo doanh thu bán hàng theo thời gian được thực hiện để phân tích và đánh giá tình hình doanh thu của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian cụ thể. Báo cáo này cung cấp thông tin chi tiết về doanh thu và tăng trưởng theo tháng, quý hoặc năm giúp nhà quản lý hiểu rõ hơn về xu hướng tăng trưởng và hiệu suất kinh doanh.

  • Mẫu báo cáo bán hàng hàng ngày trên Excel: Áp dụng để theo dõi sự biến động hàng ngày của doanh thu và phản ánh các yếu tố tác động ngắn hạn như sự kiện, chiến dịch tiếp thị hoặc xu hướng mua hàng.
  • Mẫu báo cáo doanh thu hàng tuần: Cung cấp cái nhìn tổng quan về sự phát triển doanh thu trong khoảng thời gian ngắn hơn và giúp định rõ xu hướng tăng trưởng hoặc suy giảm theo tuần.
  • Mẫu báo cáo doanh thu hàng tháng: Giúp theo dõi hiệu suất kinh doanh theo tháng, phát hiện các mô hình hàng tháng, và so sánh kết quả kinh doanh giữa các tháng khác nhau.
  • Mẫu báo cáo doanh thu hàng quý: Cung cấp cái nhìn rõ hơn về hiệu suất kinh doanh trong từng quý, giúp xác định xu hướng dài hạn và điều chỉnh chiến lược kinh doanh.
  • Mẫu báo cáo doanh thu hàng năm: Cung cấp cái nhìn toàn diện về hiệu suất kinh doanh trong suốt năm, đánh giá sự phát triển và đặt ra mục tiêu cho các năm tiếp theo.
Mẫu báo cáo doanh thu bán hàng theo thời gian
Mẫu báo cáo doanh thu bán hàng theo thời gian

>> TẢI XUỐNG: Mẫu báo cáo doanh thu bán hàng theo thời gian

2.2 Mẫu báo cáo doanh thu bán hàng theo sản phẩm/dịch vụ

Báo cáo doanh thu theo sản phẩm hoặc dịch vụ giúp phân tích doanh thu từng loại sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp. Nó giúp xác định sự đóng góp của từng sản phẩm hoặc dịch vụ vào tổng doanh thu, đánh giá hiệu quả kinh doanh của từng mặt hàng và hỗ trợ quyết định về sản phẩm, giá cả và tiếp thị.

>> TẢI XUỐNG: Mẫu báo cáo doanh thu bán hàng theo sản phẩm, dịch vụ

2.3 Mẫu báo cáo doanh thu bán hàng theo kênh phân phối

Báo cáo doanh thu theo kênh bán hàng, kênh phân phối giúp phân loại doanh thu từng kênh bán hàng như bán hàng trực tiếp, bán hàng qua mạng, bán hàng qua đại lý, v.v. Nó giúp theo dõi và đánh giá hiệu quả của từng kênh bán hàng, quyết định về phân phối và phát triển kênh bán hàng.

>> TẢI XUỐNG: Mẫu báo cáo doanh thu bán hàng theo kênh bán hàng

2.4 Mẫu báo cáo doanh thu bán hàng theo khu vực/địa điểm

Báo cáo doanh thu bán hàng theo khu vực bán hàng là một công cụ quan trọng để phân tích và đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp trong từng khu vực hoặc địa điểm cụ thể. Báo cáo doanh thu này cho phép so sánh hiệu suất kinh doanh giữa các khu vực, xác định các thị trường tiềm năng và hỗ trợ quyết định về phân phối nguồn lực và chiến lược mở rộng.

>> TẢI XUỐNG: Mẫu báo cáo doanh thu bán hàng theo khu vực bán hàng

2.5 Mẫu báo cáo doanh thu bán hàng theo khách hàng

Báo cáo doanh thu theo phân khúc khách hàng: Loại báo cáo này tổng hợp doanh thu từng phân khúc khách hàng như bán lẻ, bán buôn, khách hàng doanh nghiệp, v.v. Nó giúp đánh giá hiệu suất kinh doanh theo từng phân khúc khách hàng, điều chỉnh chiến lược tiếp cận và phát triển các phân khúc khách hàng.

Báo cáo doanh thu theo khách hàng: Loại báo cáo này theo dõi doanh thu từng khách hàng cá nhân hoặc khách hàng doanh nghiệp. Nó phân tích và đánh giá giá trị của từng khách hàng, nhận diện khách hàng quan trọng và tiềm năng, và tạo ra cơ sở dữ liệu để thúc đẩy chăm sóc khách hàng và phát triển mối quan hệ kinh doanh.

>> TẢI XUỐNG: Mẫu báo cáo doanh thu bán hàng theo khách hàng

2.6 Mẫu báo cáo doanh thu bán hàng so sánh mục tiêu và thực tế

Mẫu báo cáo doanh thu bán hàng so sánh mục tiêu và thực tế là một công cụ quan trọng để đánh giá hiệu suất kinh doanh của doanh nghiệp và xác định mức độ đạt được các mục tiêu doanh thu đã đề ra.

Mẫu báo cáo doanh thu bán hàng so sánh mục tiêu và thực tế
Mẫu báo cáo doanh thu bán hàng so sánh mục tiêu và thực tế

Báo cáo này bao gồm thông tin về mục tiêu doanh thu đã được đặt ra và các con số thực tế được thu thập trong một khoảng thời gian cụ thể. Bằng cách so sánh mục tiêu và số liệu thực tế, doanh nghiệp có thể đánh giá được sự khớp nối giữa kế hoạch và thực tế, từ đó đưa ra những phân tích và biện pháp điều chỉnh cần thiết.

>> TẢI XUỐNG: Mẫu báo cáo doanh thu bán hàng theo mục tiêu và thực tế

2.7 Mẫu báo cáo quản lý doanh thu hàng tồn kho

Mẫu báo cáo quản lý doanh thu hàng tồn kho là một công cụ quan trọng để giám sát và quản lý hiệu quả doanh thu và hàng tồn kho của doanh nghiệp. Báo cáo này cung cấp thông tin chi tiết về tình hình doanh thu và tình trạng hàng tồn kho, từ đó giúp quản lý đưa ra các quyết định chiến lược về quản lý và tối ưu hóa quy trình kinh doanh.

>> TẢI XUỐNG: Mẫu báo cáo quản lý tồn kho

3. Những lưu ý khi xây dựng báo cáo doanh thu bằng Excel

Sử dụng công thức và hàm tính toán trong Excel để tự động hóa quá trình tính toán nhằm tránh sai sót và tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp. Ví dụ, nhà quản lý có thể sử dụng SUM, AVERAGE, IF, VLOOKUP và các hàm khác để tính toán tổng doanh thu, trung bình, và phân loại dữ liệu.

Sử dụng biểu đồ và đồ thị để trực quan hóa dữ liệu trong báo cáo giúp hiển thị mô hình, xu hướng và quan hệ giữa các số liệu một cách dễ hiểu. Có thể sử dụng biểu đồ cột, biểu đồ đường, biểu đồ tròn và các loại biểu đồ khác phù hợp với mục đích phân tích.

Sử dụng định dạng điều kiện để làm nổi bật thông tin quan trọng hoặc để đưa ra cảnh báo trong báo cáo như màu sắc, biểu tượng hoặc định dạng văn bản khác cho các ô dữ liệu dựa trên các điều kiện nhất định.

Sử dụng công thức và hàm tính toán trong Excel để báo cáo doanh thu
Sử dụng công thức và hàm tính toán trong Excel để báo cáo doanh thu

Kiểm tra và hiệu chỉnh báo cáo nhằm đảm bảo tính chính xác và đúng đắn của các công thức và hàm tính toán. Ngoài ra, kiểm tra cẩn thận lỗi chính tả, sai số và định dạng của dữ liệu để đảm bảo báo cáo hoạt động một cách chính xác và chuyên nghiệp.

Bảo vệ dữ liệu bằng cách phân quyền truy cập trong tệp Excel. Điều này giúp hạn chế truy cập trái phép vào báo cáo và đảm bảo chỉ những người có quyền truy cập mới có thể sửa đổi hoặc xem nội dung.

Đảm bảo tính nhất quán và cập nhật – đây là yếu tố quan trọng để chắc chắn rằng các dữ liệu đầu vào được cập nhật đúng thời gian và các công thức, hàm tính toán được cập nhật tự động để phản ánh sự thay đổi trong doanh thu của doanh nghiệp. Cập nhật định kỳ báo cáo để giữ cho nó luôn là một công cụ tin cậy để đánh giá và quản lý hiệu quả kinh doanh.

4. Doanh nghiệp nào nên sử dụng mẫu báo cáo doanh thu bằng Excel?

Doanh nghiệp nào nên sử dụng mẫu báo cáo doanh thu bằng Excel?
Doanh nghiệp nào nên sử dụng mẫu báo cáo doanh thu bằng Excel?

Các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ hoặc doanh nghiệp Startup sẽ là phù hợp nhất để sử dụng mẫu báo cáo doanh thu bán hàng bằng Excel. Bởi các doanh nghiệp này thường có nguồn lực hạn chế và ngân sách khá thấp, vì vậy việc sử dụng mẫu báo cáo doanh thu bằng Excel là một giải pháp linh hoạt, tiết kiệm chi phí và dễ sử dụng. Nó cho phép doanh nghiệp theo dõi và phân tích doanh thu của mình một cách đơn giản và hiệu quả.

Tuy nhiên với các doanh nghiệp có quy mô lớn, số lượng nhân sự đông và quy trình kinh doanh phức tạp, việc sử dụng mẫu báo cáo doanh thu bán hàng bằng Excel là không phù hợp. Thay vào đó để quản lý và phân tích doanh thu hiệu quả đồng thời tổ chức và quản lý dữ liệu chặt chẽ doanh nghiệp nên thay thế và sử dụng phần mềm quản lý bán hàng. Phần mềm cung cấp nhiều tính năng và quy trình tự động hóa để quản lý, theo dõi và phân tích doanh thu một cách hiệu quả. 

>> Xem thêm: TOP 10 phần mềm CRM được doanh nghiệp ưa chuộng nhất hiện nay

5. 1Office CRM: Giải pháp quản lý bán hàng hiệu quả cho doanh nghiệp

1Office CRM là một giải pháp phần mềm quản lý bán hàng toàn diện giúp doanh nghiệp quản lý thông minh các nghiệp vụ liên quan đến bán hàng, đơn hàng, kho hàng, hàng hóa và công nợ. Phần mềm khắc phục toàn bộ những nhược điểm của việc quản lý doanh thu bán hàng bằng Excel và hỗ trợ doanh nghiệp quản lý quy trình bán hàng, quản lý tài chính, thu chi, công nợ, theo dõi xuất nhập kho tự động, lập báo cáo,… 

Giải pháp quản lý quy trình bán hàng hiệu quả cho doanh nghiệp
Giải pháp quản lý quy trình bán hàng hiệu quả cho doanh nghiệp

Quản lý toàn bộ data tập trung: Phần mềm cho phép doanh nghiệp quản lý và lưu trữ toàn bộ thông tin về khách hàng, sản phẩm, đơn hàng và giao dịch trong một cơ sở dữ liệu tập trung giúp tăng tính toàn vẹn dữ liệu và giảm thiểu sự mất mát thông tin.

Quản lý danh sách hợp đồng: Doanh nghiệp có thể theo dõi các hợp đồng, quản lý thời hạn, điều kiện và thông tin liên quan khác, từ đó đảm bảo việc quản lý hợp đồng được thực hiện một cách chính xác và kịp thời.

Hỗ trợ phân quyền quản lý: Phần mềm cho phép doanh nghiệp thiết lập phân quyền truy cập dựa trên vai trò và trách nhiệm của từng nhân viên giúp tăng tính bảo mật và kiểm soát dữ liệu cho doanh nghiệp.

Báo cáo Realtime và trực quan: 1Office CRM cung cấp các báo cáo về doanh thu, đơn hàng, hàng tồn kho và các chỉ số kinh doanh khác trực quan và cập nhật theo thời gian thực. Nhà quản lý có thể theo dõi và phân tích dữ liệu nhanh chóng để đưa ra những quyết định chiến lược và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh.

Nhận bản demo dùng thử tính năng

Trong bài viết này 1Office đã gửi tặng quý anh/chị mẫu báo cáo doanh thu bán hàng bằng Excel mới và chuyên nghiệp. Hy vọng bộ tài liệu sẽ giúp quý doanh nghiệp quản lý hoạt động bán hàng đạt được nhiều hiệu quả. Nếu doanh nghiệp muốn tìm hiểu phần mềm quản lý bán hàng của 1Office hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Ứng dụng kiến thức quản trị vào thực tiễn
cùng bộ giải pháp quản trị tổng thể doanh nghiệp 1Office!

Đăng ký ngay
Zalo phone