083.483.8888
Đăng ký

Xây dựng mẫu KPI cho vị trí Kế toán trưởng là một trong những nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Vậy tiêu chí cần có trong mẫu đánh giá KPI của kế toán Trưởng bao gồm những nội dung gì, tất cả sẽ được giải đáp trong bài viết dưới đây.

Xây dựng KPI cho kế toán trưởng là điều cần thiết cho việc quản lý tài chính của doanh nghiệp

Kế toán trưởng là ai?

Kế toán trưởng là người đứng đầu phòng kế toán của một công ty. Công việc chính của họ là giải quyết các vấn đề chi tiêu và hoạch định chiến lược phát triển tài chính của doanh nghiệp trong thời điểm hiện tại và tương lai.

Thông thường, Kế toán trưởng sẽ kết hợp với đội ngũ chuyên môn đứng ra chịu trách nhiệm chi tiêu và quản lý tài chính trong doanh nghiệp. Đồng thời, họ cũng tham mưu cho các cấp lãnh đạo về các hoạt động liên quan đến thuế và tài chính ngân hàng.

Để làm tốt công việc này, kế toán trưởng phải là người có chuyên môn cao, có năng lực điều hành, chi phối nhân viên dưới quyền hoàn thành tốt các công việc của phòng ban.

Đọc ngay: KPI là gì? Xây dựng thang đo KPI như thế nào mới hiệu quả?

Mẫu KPI cho vị trí Kế toán trưởng cần những yêu cầu gì?

Thông thường, người xây dựng KPI của kế toán trưởng thường là Giám đốc Tài chính, Ban Giám đốc của tập đoàn, doanh nghiệp. Bởi họ là người am hiểu về hệ thống thông tin Kế toán và hoạt động tài chính của một doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Giám đốc Tài chính sẽ dựa vào những số liệu của Kế toán trưởng và phòng kế toán để xây dựng báo cáo tài chính và xây dựng chiến lược Tài chính tổng thể cho doanh nghiệp.

Hiện tại, mẫu KPI của kế toán trưởng sẽ dựa vào các tiêu chí về giảm các chi phí tồn kho, chi phí mua hàng, nâng cao hiệu suất của các phòng ban…cụ thể:

Các công tác tài chính của doanh nghiệp

Là người chịu trách nhiệm quản lý tài chính của doanh nghiệp, Kế toán trưởng sẽ tổ chức giám sát quá trình lập ngân quỹ vốn, theo dõi nguồn vốn được tài trợ, quản trị khoản mục tiền mặt của công ty. Đồng thời, Kế toán trưởng là người tạo mối quan hệ tốt với ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác, điều này sẽ đảm bảo cho việc quả lý và giám sát tài chính của doanh nghiệp.

Tổ chức, giám sát quá trình lập ngân quỹ vốn, theo dõi nguồn vốn được tài trợ, quản lý các khoản mục tiền mặt của công ty, quan hệ với ngân hàng, các tổ chức tín dụng để theo dõi các nguồn tiền trong tài khoản của doanh nghiệp.

Xây dựng báo cáo phân tích thị trường, hoạt động tài chính định kỳ của doanh nghiệp. Từ đó, giúp đánh giá hiệu quả sử dụng vốn để đấy mạnh hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Quá trình lập kế hoạch, báo cáo công tác thực hiện chi phí của công ty và đưa ra những giải pháp giúp tiết kiệm nguồn chi phí hợp lý cho doanh nghiệp.

Chỉ tiêu KPI của Kế toán trưởng trong công tác công tác kế toán

Tổ chức công tác kế toán và duy trì các hoạt động của phòng kế toán theo định hướng của doanh nghiệp. Thiết lập báo cáo, thống kê và quyết toán đầy đủ các báo cáo theo đúng quy định.

Là người trực tiếp tham gia vào công tác chi tiêu của doanh nghiệp, Kế toán trưởng sẽ thực hiện tốt vai trò tổ chức hoàn thiện, cải tiến các hoạt động kế toán của công ty. Bên cạnh đó, luôn đảm bảo được chế độ hạch toán kế toán, thực hiện thống kê theo biểu mẫu để đảm bảo các số liệu luôn chính xác, kịp thời.

Thực hiện chỉ việc kiểm kê, đánh giá tài sản cố định, công cụ, dụng cụ, tiền mặt, thành phẩm, hàng hóa… của doanh nghiệp. Từ đó, có kế hoạch sử dụng hợp lý nguồn tài chính hoặc phát hiện kịp thời các trường hợp bất thường, để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho doanh nghiệp.

Thực hiện đào tạo, hướng dẫn nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực cho đội ngũ nhân viên kế toán của công ty.

Ngoài công việc chuyên môn, Kế toán trưởng thực hiện thêm các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Tài chính và Ban Giám đốc.

Có thể thấy, mẫu KPI cho vị trí Kế toán trưởng rất quan trọng, bởi nó sẽ giúp các nhà quản lý dễ dàng đánh giá được năng lực của Kế toán trưởng và phòng ban. Đồng thời, thông qua việc đánh giá KPI của Kế toán trưởng sẽ giúp chủ doanh nghiệp đưa ra được chiến lược phát triển tài chính phù hợp nhất.

Bài viết liên quan

Ứng dụng kiến thức quản trị vào thực tiễn
cùng bộ giải pháp quản trị tổng thể doanh nghiệp 1Office!

Đăng ký ngay
Zalo phone