Trung tâm hỗ trợ 1Office
Truy cập 1Office

Hợp đồng lao động

Bạn muốn truy cập nhanh đến phân hệ Nhân sự?  Truy cập vào phân hệ Nhân sự   


Nội dung

Hợp đồng lao động là gì?


Hợp đồng lao động là văn bản thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, trong đó quy định điều kiện lao động, ràng buộc về thời gian, thể hiện quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

 

Tạo mới Hợp đồng lao động


1. Mở phân hệ Nhân sự   

2. Ở trên cùng bên trái, chọn Tạo mới   Hợp đồng lao động

 Lưu ý:

- Các trường thông tin bắt buộc Mã HĐ, Mã nhân sự, Hiệu lực từ ngày (có dấu * đỏ cạnh tên trường).

- Trường tên hợp đồng sẽ được cài đặt theo nhu cầu quản lý của từng doanh nghiệp, tìm hiểu thêm về Cài đặt Nhân sự   

 

Tạo mới Phụ lục hợp đồng


Phụ lục hợp đồng là văn bản được ban hành kèm theo hợp đồng, không thể tách rời hợp đồng và được sử dụng để quy định chi tiết hoặc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản trong hợp đồng.

1. Mở danh sách Hợp đồng lao động   

2. Kích chuột phải vào dòng tên Hợp đồng chọn  Thêm phụ lục Hợp đồng

Tìm hiều thêm tại Trung tâm hỗ trợ 1Office   

Back to top
1Office là phần mềm đa chức năng dành cho quản trị doanh nghiệp, giúp tối ưu hoá quy trình làm việc vả nâng cao hiệu suất hoạt động của tổ chức.