Trung tâm hỗ trợ 1Office
Truy cập 1Office

Quyết định

 Bạn muốn truy cập nhanh đến phân hệ Nhân sự?  Truy cập vào phân hệ Nhân sự   


Nội dung

Quyết định là gì?


Quyết định là một loại văn bản có tính chất đặc biệt đây vừa là băn bản quy phạm pháp luật vừa là văn bản áp dụng pháp luật. Văn bản này được ban hành bởi chủ thể có thẩm quyền.

Quyết định được dùng để đưa ra những biện pháp, thể chế , các quy định nhằm thực hiện các chủ chương, chính sách của Doanh nghiệp, Quyết định đóng vai trò quan trọng trong quy trình quản lý nhân sự của doanh nghiệp.

Lưu ý: Truy cập vào Quy trình duyệt    để thiết lập điều kiện và người duyệt cho Quyết định.

Tạo mới Quyết định


1. Mở phân hệ Nhân sự   

2. Ở trên cùng bên trái, chọn Tạo mới   Quyết định

Trường dữ liệu Mô tả
Loại quyết định bao gồm:
  • Quyết định khen thưởng
  • Quyết định điều chuyển
  • Quyết định kỷ luật lao động
  • Quyết định miễn nhiệm
  • Quyết định bổ nhiệm
  • Quyết định tiếp nhận
  • Quyết định điều chỉnh lương
  • Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động
Phụ lục hợp đồng Khi tạo một quyết  định điều chỉnh lương, người dùng chọn Phụ lục hợp đồng để thêm phụ lục cho quyết định.

 

 Tìm hiểu thêm tại Trung tâm hỗ trợ 1Office   

Back to top
1Office là phần mềm đa chức năng dành cho quản trị doanh nghiệp, giúp tối ưu hoá quy trình làm việc vả nâng cao hiệu suất hoạt động của tổ chức.