Trung tâm hỗ trợ 1Office
Truy cập 1Office

Quyết định

 Bạn muốn truy cập nhanh đến phân hệ Nhân sự?  Truy cập vào phân hệ Nhân sự   


Nội dung

Quyết định là gì?


Quyết định là một loại văn bản có tính chất đặc biệt đây vừa là băn bản quy phạm pháp luật vừa là văn bản áp dụng pháp luật. Văn bản này được ban hành bởi chủ thể có thẩm quyền.

Quyết định được dùng để đưa ra những biện pháp, thể chế , các quy định nhằm thực hiện các chủ chương, chính sách của Doanh nghiệp, Quyết định đóng vai trò quan trọng trong quy trình quản lý nhân sự của doanh nghiệp.

Lưu ý: bạn cần thực hiện cài đặt Duyệt đối tượng để thiết lập đối tượng sử dụng quy trình duyệt. Truy cập vào hướng dẫn chi tiết Duyệt đối tượng   

 

Tạo mới Quyết định


1. Mở phân hệ Nhân sự   

2. Ở trên cùng bên trái, chọn Tạo mới   Quyết định

Trường dữ liệu Mô tả
Loại quyết định bao gồm:
  • Quyết định khen thưởng
  • Quyết định điều chuyển
  • Quyết định kỷ luật lao động
  • Quyết định miễn nhiệm
  • Quyết định bổ nhiệm
  • Quyết định tiếp nhận
  • Quyết định điều chỉnh lương
  • Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động

 

 Lưu ý: Để luồng quyết định được vận hành đúng theo thực tế doanh nghiệp, bạn cần cài đặt trước luồng Duyệt đối tượng   

 Tìm hiểu thêm tại Trung tâm hỗ trợ 1Office   

Back to top
1Office là phần mềm đa chức năng dành cho quản trị doanh nghiệp, giúp tối ưu hoá quy trình làm việc vả nâng cao hiệu suất hoạt động của tổ chức.