Báo cáo

Từ các dữ liệu chấm công, thời gian chấm công thực tế và các dữ liệu đơn từ được cập nhật vào bảng chấm công, 1Office cung cấp các mẫu báo cáo thống kê danh sách nhân sự đi muộn, về sớm, danh sách nhân sự xin nghỉ/làm thêm theo tháng. Các thông tin thống kê này giúp người quản lý dễ dàng nắm bắt được tình hình chấm công của nhân sự.

  • Để truy cập vào phần báo cáo chấm công/đơn từ, người dùng chọn vào biểu tượng phân hệ > Chọn Chấm công > Chọn Báo cáo

Click vào ảnh để xem chi tiết

  • Nhấn vào biểu tượng để chọn mẫu báo cáo cần xem

Click vào ảnh để xem chi tiết

Các mẫu báo cáo chấm công

Báo cáo đi muộn:

Click vào ảnh để xem chi tiết

Báo cáo về sớm:

Click vào ảnh để xem chi tiết

Báo cáo tổng hợp đi muộn/về sớm:

Click vào ảnh để xem chi tiết

Báo cáo đơn vắng mặt:

Click vào ảnh để xem chi tiết

Báo cáo đơn xin nghỉ:

Click vào ảnh để xem chi tiết

Báo cáo đơn làm thêm:

Click vào ảnh để xem chi tiết

Các thao tác trên màn hình báo cáo

Để thao tác trên màn hình báo cáo, chọn biểu tượng tác vụ ở góc trên bên phải mẫu báo cáo

Click vào ảnh để xem chi tiết

Bảng mô tả các tác vụ trên màn hình báo cáo:

STT Tên trường Mô tả
1 Bộ lọc Cho phép lọc dữ liệu trên báo cáo theo thời gian (tháng), theo phòng ban và theo các từ khóa

2 Export Xuất dữ liệu báo cáo ra file excel

Cập nhật lần cuối vào ngày 20/12/2121