Bảo hiểm

Quản lý bảo hiểm là nơi lưu trữ những thông tin về bảo hiểm của nhân sự từ việc gợi ý danh sách tăng, danh sách giảm mức đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật qua đó chúng ta có thể xuất báo cáo nộp bảo hiểm, triết xuất thông tin bảo hiểm để tính lương.

Để quản lý bảo hiểm, bạn thực hiện những bước sau:

Bước 1. Cài đặt bảo hiểm

Bước 2. Tạo mới và quản lý bảo hiểm

Bước 1. Cài đặt bảo hiểm

Chọn biểu tượng avatar   > Chọn Cài đặt hệ thống > Chọn Nhân sự >  Chọn mục Cài đặt bảo hiểm

Trong Cài đặt bảo hiểm bao gồm những cài đặt:

Loại bảo hiểm:

 • Chọn thời gian áp dụng mức đóng.
 • Chọn tỷ lệ % mức đóng của từng loại bảo hiểm (tương tự các mục bảo hiểm sau).

 

Click vào ảnh để xem chi tiết

Điều kiện tăng/giảm bảo hiểm: Thực hiện tích chọn các tiêu chí để nhân sự hiển thị trong danh sách gợi ý tăng/giảm bảo hiểm.

 

Click vào ảnh để xem chi tiết

Click vào ảnh để xem chi tiết

 • Ngày chốt tăng hàng tháng: những phát sinh tăng trước ngày này sẽ báo tăng ở tháng này, còn sau ngày này sẽ phát sinh vào tháng sau.
 • Các lý do báo tăng: nếu hồ sơ nhân sự đủ 1 trong các điều kiện trên sẽ hiển thị trong danh sách dự kiến đóng bảo hiểm.
 •  Tương tự ngày chốt giảm và các điều kiện gợi ý báo giảm.
 •  Tích chọn nút Cập nhật  để lưu cài đặt.

Bước 2. Tạo mới và quản lý bảo hiểm

1. Tạo bảo hiểm

Chúng ta sẽ không Tạo mới trực tiếp bảo hiểm mà thông qua việc tạo mới/ import hồ sơ nhân sự sẽ tạo những thông tin về bảo hiểm. Chi tiết xem tại Tạo mới hồ sơ nhân sự

Click vào ảnh để xem chi tiết

Các trường dữ liệu cần lưu ý:

STT Tên trường Mô tả
1 Bắt đầu đóng Thời gian bắt đầu đóng bảo hiểm
2 Công ty đóng Số tiền công ty đóng bảo hiểm
3 Người lao động đóng Số tiền người lao động đóng bảo hiểm

2. Quản lý bảo hiểm

Tính năng quản lý bảo hiểm trên 1Office cho phép quản lý tất cả nghiệp vụ nội bộ của bảo hiểm như từ bảo hiểm tự động link sang bảng lương để truy thu hoặc khấu trừ . Quản lý bảo hiểm của 1Office cho phép quản lý tất cả nghiệp vụ nội bộ của bảo hiểm. 

2.1. Màn hình quản lý bảo hiểm

Click vào ảnh để xem chi tiết

2.2. Các tác vụ quản lý bảo hiểm

STT Tên tác vụ Quyền thực hiện Mô tả
1 Cài đặt Người quản lý Thực hiện cài đặt thông số về tỷ lệ đóng (mặc định theo quy định), mức đóng cơ sở, ngày chốt tăng, giảm
2 Export Người quản lý

 

 • Cho phép xuất dữ liệu trên file excel về danh sách đóng bảo hiểm nhân sự theo tháng
 • Cho phép xuất dữ liệu trên file excel về danh sách đóng bảo hiểm nhân sự tăng,giảm dự kiến theo tháng
 • Cho phép xuất dữ liệu trên file excel về lịch sử đóng bảo hiểm của nhân sự theo năm
3 Thời gian  Người quản lý

 

 • Cho phép xem danh sách đóng bảo hiểm nhân sự theo từng tháng
 • Cho phép xem danh sách nhân sự được tăng, giảm đóng bảo hiểm dự kiến
 • Cho phép xem lịch sử đóng bảo hiểm của từng nhân sự theo từng tháng

Cập nhật lần cuối vào ngày 20/12/2121