Cài đặt duyệt đơn từ

 

Khi sử dụng phân hệ đơn từ của 1Office, các đơn trên hệ thống đều cần được quản lý duyệt thì đơn đó mới có thể link sang bảng chấm công hoặc bảng lương của nhân sự. Người dùng có thể lựa chọn sử dụng tự chọn người duyệt hoặc tạo quy trình duyệt động đơn từ. 

 

Làm sao để cài đặt duyệt đơn từ trên 1Office?

 

Để cài đặt quy trình duyệt đơn, bạn thực hiện theo các bước sau:

 

Bước 1. Chọn vào biểu tượng mũi tên, cạnh biểu tượng avta -> Chọn Cài đặt hệ thống

Bước 2.  Chọn menu Duyệt đối tượng

Bước 3. Chọn biểu tượng    ở góc trái màn hình

Bước 4: Nhập các thông tin ở màn hình tạo mới > Chọn đối tượng đơn từ cần tạo quy trình duyệt đơn

Bước 5: Vẽ quy trình duyệt đơn

Bước 6: Nhấn 

 

Click vào ảnh để xem chi tiết

 

Các trường cần lưu ý:

 

STT Tên trường Mô tả
1 Tiêu đề Nhập vào tên quy trình duyệt đơn
2 Đối tượng Chọn đối tượng đơn từ
3 Đối tượng con Chọn một trong số 10 loại đơn từ của hệ thống
4 Người theo dõi Nhập vào tên nhân sự là người theo dõi quy trình
5 Check box hiển thị quy trình trong đối tượng Khi chọn check box này, quy trình duyệt sẽ hiển thị trong chi tiết đơn từ
6 Radio button Duyệt theo quy trình , tự chọn người duyệt Người dùng có 2 cách cấu hình  duyệt đơn:

  • Cách 1: Vẽ quy trình duyệt đơn
  • Cách 2: Cấu hình tự chọn người duyệt khi tạo đơn

 

Lưu ý: – Cách vẽ quy trình duyệt đơn tương tự các đối tượng duyệt khác 

             – Nếu muốn sử dụng một quy trình duyệt đơn cho tất cả đơn từ bạn hãy bỏ trống trường đối tượng con

Cập nhật lần cuối vào ngày 13/08/2020