Cài đặt đơn từ

 

Cài đặt chung 

 

Với tính năng Cài đặt chung trong đơn từ, 1Office có đầy đủ các cấu hình cho mọi đơn từ giúp các doanh nghiệp thiết lâp, tùy chỉnh và bật/ tắt các đơn từ một cách chính xác và nhanh chóng.

 

Để thực hiện cài đặt chung, bạn thực hiện các bước sau:

 • Chọn vào biểu tượng mũi tên bên cạnh avatar  >  Chọn Cài đặt hệ thống > Chọn Đơn từ 
 • Trong màn hình Cài đặt đơn từ > Chọn Cài đặt chung
 • Thực hiện cài đặt các đơn từ: Thùy chỉnh các nút bật/ tắt các option của đơn từ
 • Chọn  để lưu lại cài đặt

 

Đơn xin nghỉ

Các cấu hình cài đặt cho đơn xin nghỉ

Click vào ảnh để xem chi tiết

Lưu ý: Cài đặt số ngày được phép tạo đơn trước bao nhiêu ngày thì nhập số âm. Ngược lại, cài đặt số ngày được phép tạo đơn sau bao nhiêu ngày thì nhập số dương.

 

Đơn vắng mặt

Các cấu hình cài đặt đơn vắng mặt

Click vào ảnh để xem chi tiết

Lưu ý: Cài đặt số ngày được phép tạo đơn trước bao nhiêu ngày thì nhập số âm. Ngược lại, cài đặt số ngày được phép tạo đơn sau bao nhiêu ngày thì nhập số dương.

Cấu hình cài đặt tương tự với Đơn theo chế độ

 

Đơn làm thêm

Các cấu hình cài đặt đơn làm thêm

Click vào ảnh để xem chi tiết

Lưu ý: Cài đặt số ngày được phép tạo đơn trước bao nhiêu ngày thì nhập số âm. Ngược lại, cài đặt số ngày được phép tạo đơn sau bao nhiêu ngày thì nhập số dương.

Cấu hình cài đặt tương tự với các đơn: Đơn đổi ca, Đơn tăng ca, Đơn đăng ký ca Đơn công tác

 

Đơn checkin/out

Các cấu hình cài đặt đơn checkin/out

Click vào ảnh để xem chi tiết

Lưu ý: Cài đặt số ngày của đơn checkin/out chỉ cho phép nhập số dương.

 

Đơn thôi việc

Cấu hình cài đặt đơn thôi viêc

Click vào ảnh để xem chi tiết

 

Ngoài cấu hình cài đặt trên các đơn từ, 1Office còn thêm tính năng tự động chuyển các đơn từ đang ở trạng thái chờ duyệt sang không duyệt sau khi chốt đơn từ:

Click vào ảnh để xem chi tiết

 

 

 

Cài đặt duyệt đơn từ

 

Khi sử dụng phân hệ đơn từ của 1Office, các đơn trên hệ thống đều cần được quản lý duyệt thì đơn đó mới có thể link sang bảng chấm công hoặc bảng lương của nhân sự. Người dùng có thể lựa chọn sử dụng tự chọn người duyệt hoặc tạo quy trình duyệt động đơn từ. 

 

Làm sao để cài đặt duyệt đơn từ trên 1Office?

 

Để cài đặt quy trình duyệt đơn, bạn thực hiện theo các bước sau:

 

 • Chọn vào biểu tượng mũi tên bên cạnh biểu tượng avatar  > Chọn Cài đặt hệ thống
 •  Chọn menu Duyệt đối tượng
 •  Chọn biểu tượng ở góc trái màn hình
 • Nhập các thông tin ở màn hình tạo mới > Chọn đối tượng đơn từ cần tạo quy trình duyệt đơn
 •  Vẽ quy trình duyệt đơn
 •  Chọn   để lưu lại

 

Click vào ảnh để xem chi tiết

 

Các trường cần lưu ý:

STT Tên trường Mô tả
1 Tiêu đề Nhập vào tên quy trình duyệt đơn
2 Đối tượng Chọn đối tượng đơn từ
3 Đối tượng con Chọn một trong số 10 loại đơn từ của hệ thống
4 Người theo dõi Nhập vào tên nhân sự là người theo dõi quy trình
5 Check box hiển thị quy trình trong đối tượng Khi chọn check box này, quy trình duyệt sẽ hiển thị trong chi tiết đơn từ
6 Radio button Duyệt theo quy trình , tự chọn người duyệt Người dùng có 2 cách cấu hình  duyệt đơn:

 • Cách 1: Vẽ quy trình duyệt đơn
 • Cách 2: Cấu hình tự chọn người duyệt khi tạo đơn

 

 • Cách vẽ quy trình duyệt đơn tương tự các đối tượng duyệt khác.
 • Nếu muốn sử dụng một quy trình duyệt đơn cho tất cả đơn từ bạn hãy bỏ trống trường đối tượng con.
 • Khi sử dụng điều kiện so sánh, quy trình bắt buộc phải có 2 nhánh: thỏa mãn và không thỏa mãn thì mới được phép cập nhật.

Cập nhật lần cuối vào ngày 16/09/2020