Cài đặt tuyển dụng

Cài đặt được coi là bước tiền đề trước khi sử dụng bất kỳ tính năng gì trên 1Office. Để khai thác tối đa các tính năng mà phân hệ Tuyển dụng mang lại, trước tiên người quản lý cần thực hiện cài đặt các thông số. Hệ thống sẽ căn cứ vào các thông số bạn cài đặt để phục vụ cho quá trình quản lý các công tác liên quan tới tuyển dụng

 

Cần cài đặt những thông số gì cho Tuyển dụng?

 

Các thông số cần cài đặt cho phân hệ tuyển dụng bao gồm

  1. Cài đặt chung
  2. Trạng thái ứng viên
  3. Nguồn ứng viên
  4. Cổng Webform
  5. Cổng Email

 

1. Cài đặt chung

 

Cài đặt chung bao gồm các thông tin chung cho cả phân hệ. Để thực hiện cài đặt, bạn truy cập vào màn hình cài đặt từ biểu tượng mũi tên trên góc phải màn hình > Cài đặt hệ thống > Tuyển dụng > Cài đặt chung

 

Để đi tới các màn hình cài đặt Trạng thái ứng viên, Nguồn ứng viên, Cổng Webform, Cổng Email, bạn click vào nút Cài đặt

 

2. Trạng thái ứng viên

 

Việc cài đặt Trạng thái ứng viên sẽ giúp doanh nghiệp dễ dàng thống kê được số lượng ứng viên ứng tuyển, trúng tuyển, không trúng tuyển. Để cài đặt, bạn truy cập vào phần Trạng thái ứng viên:

 

Đối với mỗi trạng thái, bạn có thể cài đặt cho phép tự động chuyển sang Không trúng tuyển khi kết thúc chiến dịch hay không bằng cách chọn giá trị Có/Không tại trường Tự động chuyển

 

3. Nguồn ứng viên

 

Để ghi nhận lại nguồn của từng ứng viên, bạn cài đặt Nguồn ứng viên bằng cách truy cập vào màn hình Nguồn ứng viên > chọn Tạo mới

 

Hệ thống cung cấp 3 loại nguồn ứng viên: Cổng tuyển dụng (JobsGo, TopCV,..), Mạng xã hội (Facebook, Zalo…) và các nguồn Khác

 

4. Cổng Webform

 

Việc cài đặt cổng Webform cho phép người quản lý tùy chỉnh một form mẫu, bao gồm các trường thông tin cơ bản của một ứng viên để từ đó ứng viên có thể trực tiếp ứng tuyển thông qua link online được cung cấp sẵn. Để thiết lập các form mẫu này, bạn truy cập vào mục cài đặt Cổng Webform > chọn Tạo mới:

 

 

Các trường có dấu (*) là các trường bắt buộc. Bạn có thể tùy chỉnh các trường bằng cách click chọn vào biểu tượng Form và tùy biến các trường mong muốn

Sau khi thiết lập xong Webform mẫu, bạn có thể sử dụng các form này để gán với chiến dịch tuyển dụng. Khi đó hệ thống sẽ tự sinh ra 1 link online, cán bộ tuyển dụng sử dụng link này để công khai lên các trang tuyển dụng để ứng viên trực tiếp ứng tuyển

 

5. Cổng Email

 

Cổng Mailbox được hiểu giống như môt phương tiện trung gian để vận chuyển CV của ứng viên từ các kênh tuyển dụng (như JobsGO, TopCV,…) về phần mềm 1Office. Để cài đặt cổng Mailbox, bạn truy cập vào màn hình cài đặt Cổng Email > Tạo mới:

 

Các trường cần lưu ý:

STT Tên trường Mô tả
1 Nhà cung cấp Trong quá trình liên kết với các kênh tuyển dụng (như JobsGO, TopCV,…), cán bộ tuyển dụng cần cung cấp 1 email để khi ứng viên ứng tuyển, CV sẽ được gửi về email đó. Bạn nhập nhà cung cấp email đó tại đây. Ví dụ: Gmail, Outlook…
2
  • Phương thức
  • Port
  • Host
Đây là các thông số phần mềm tự cập nhật khi bạn chọn Nhà cung cấp ở bước trên
3
  • Email
  • Mật khẩu
Nhập email và mật khẩu mà cán bộ tuyển dụng đăng ký để nhận CV ứng viên từ các kênh tuyển dụng

Mỗi email chỉ tạo được duy nhất một cổng Mailbox

 

Sau khi thiết lập xong cổng Mailbox, bạn có thể sử dụng các cổng này để gán với chiến dịch tuyển dụng. Khi đó những ứng viên ứng tuyển qua các kênh tuyển dụng sẽ được cập nhật lên mục Hồ sơ ứng viên.

Cập nhật lần cuối vào ngày 14/09/2020