Đơn đăng ký ca

Đơn đăng ký ca là loại đơn được sử dụng khi người dùng muốn đăng ký làm một ca làm. Nếu người dùng đã có ca làm việc trước đó thì ca làm việc này sẽ đè lên ca cũ của nhân sự.

Để sử dụng đơn xin đăng ký ca, bạn theo dõi 3 bước sau:

Bước 1Cài đặt đơn đăng ký ca

Bước 2Tạo mới và quản lý đơn đăng ký ca

Bước 1: Cài đặt đơn đăng ký ca

Để thực hiện cài đặt đăng ký ca và quy trình duyệt đơn đăng ký ca, xem hướng dẫn chi tiết tại  Cài đặt duyệt đơn

Click vào ảnh để xem chi tiết

Bước 2: Tạo mới và quản lý đơn đăng ký ca

1. Tạo mới đơn đăng ký ca

Để tạo mới đơn đăng ký ca, thực hiện các bước sau:

 • Chọn biểu tượng menu  góc trái màn hình > Chọn Đơn từ > Chọn nút Tạo mới > Chọn Tạo đơn đăng ký ca hoặc tạo Hộ đơn đăng ký ca cho người khác
 • Nhập đầy đủ các thông tin cần thiết
 • Chọn  để lưu lại

Click vào ảnh để xem chi tiết

Các trường cần lưu ý:

STT Tên trường Mô tả
1 Kiểu đăng ký Người dùng có thể chọn đăng ký ca theo ngày cố định hoặc theo khoảng ngày
2 Thời gian Người dùng nhập thời gian muốn đăng ký ca
3 Chọn ca Chọn ca làm việc trong danh sách các ca làm của hệ thống
4 Mô tả Nhập vào mô tả đăng ký ca
5 Nhân sự cần tạo đơn Khi tạo hộ đơn tư cho phép tạo đơn đăng ký ca cho một hoặc nhiều người

2. Quản lý đơn đăng ký ca

2.1 Màn hình quản lý đơn đăng ký ca

1Office cung cấp cho người dùng 2 cách quản lý đơn đăng ký ca:

Cách 1: Quản lý đơn đăng ký ca tại màn hình danh sách

 • Từ biểu tượng menu  ở góc phải màn hình> Chọn Đơn từ
 • Chọn biểu tượng mũi tên  > Chọn Đơn đăng ký ca.
 • Tại màn hình Danh sách đơn đăng ký ca > Click chuột phải vào chi tiết một đơn để thực hiện tác vụ quản lý đơn đăng ký ca

Click vào ảnh để xem chi tiết

Cách 2: Quản lý đơn đăng ký ca tại màn hình chi tiết đơn

 • Tại màn hình chi tiết đơn đăng ký ca, các tác vụ quản lý tương tự như việc quản lý ở màn hình danh sách.
Click vào ảnh để xem chi tiết

Sau khi người dùng tạo mới đơn đăng ký ca, được quản lý duyệt đơn, đơn từ sẽ link sang bảng chấm công của nhân sự.

2.2 Bảng các tác vụ quản lý đơn đăng ký ca

STT Tác vụ Quyền thực hiện Mô tả
1 Xem nhanh Người tạo đơn

Người quản lý

Người duyệt

Tính năng cho phép người dùng xem nhanh các thông tin của đơn làm thêm từ màn hình danh sách
2 Duyệt Người duyệt

Người quản lý

Có 02 lựa chọn trạng thái: Duyệt hoặc Không duyệt

 • Những người được cấu hình làm người duyệt đơn sẽ có quyền duyệt các đơn từ này. Sau khi được duyệt đơn từ sẽ được tính toán trên bảng chấm công
 • Người duyệt có thể chọn không duyệt đơn từ. Nếu không được duyệt, đơn từ sẽ không được tính toán trên bảng chấm công
 • Người duyệt cũng có thể hoàn duyệt lại đơn đã được duyệt hoặc không được duyệt
3 Thêm tài liệu Người tạo đơn

Người quản lý

Người duyệt

Tính năng cho phép người quản lý, người tạo đơn có thể đính kèm tài liệu lên đơn từ
4 Biểu mẫu Người tạo đơn

Người quản lý

Người duyệt

Tính năng cho phép người quản lý, người tạo đơn, người duyệt xuất biểu mẫu đơn đăng ký ca nhằm mục đích ký giấy, lưu trữ văn bản hành chính.
5 Sửa Người tạo đơn

Người quản lý

Người duyệt

Người tạo đơn, người duyệt có thể thực hiện sửa các thông tin trong đơn từ khi đơn từ chưa được duyệt
6 Xóa Người tạo đơn

Người quản lý

Người duyệt

Người tạo đơn, người duyệt có thể thực hiện xóa đơn từ khi đơn đó chưa được duyệt
7 Nhân bản Người tạo đơn

Người quản lý

Người duyệt

Tính năng cho phép nhân bản một đơn từ tương tự một đơn đơn từ đã có.
8 Export Người tạo đơn

Người quản lý

Người duyệt

Cho phép nhân sự xuất các đơn đăng ký ca

 • Xuất tất cả:  Xuất toàn bộ thông tin của đơn đăng ký ca.
 • Tùy chọn cột: Xuất những trường thông tin theo yêu cầu.
9 Import Người tạo đơn

Người quản lý

Tính năng cho phép import dữ liệu đơn công tác từ file excel

 

Cập nhật lần cuối vào ngày 18/10/2323