Đơn đăng ký ca

 

Đơn đăng ký ca là loại đơn được sử dụng khi người dùng muốn đăng ký làm một ca làm. Nếu người dùng đã có ca làm việc trước đó thì ca làm việc này sẽ đè lên ca cũ của nhân sự.

 

Làm sao để bắt đầu sử dụng đơn đăng ký ca trên 1Office?

 

Để sử dụng đơn xin đăng ký ca, bạn theo dõi 3 bước sau: 

 

Bước 1: Cài đặt đơn đăng ký ca

Bước 2: Tạo mới đơn đăng ký ca

Bước 3: Quản lý đơn đăng ký ca

 

 

Bước 1: Cài đặt đơn đăng ký ca

Để thực hiện cài đặt quy trình duyệt đơn đăng ký, xem hướng dẫn chi tiết tại  Cài đặt duyệt đơn

 

Bước 2: Tạo mới đơn đăng ký ca

 

Để tạo mới đơn đăng ký ca, thực hiện các bước sau:

 

 • Chọn biểu tượng menu góc trái màn hình > Chọn Đơn từ > Chọn nút Tạo mới  > Chọn Đơn đăng ký ca
 • Nhập đầy đủ các thông tin cần thiết
 • Chọn  để lưu lại

 

Click vào ảnh để xem chi tiết

Các trường cần lưu ý:

 

STT Tên trường Mô tả
1 Kiểu đăng ký  Người dùng có thể chọn đăng ký ca theo ngày cố định hoặc theo khoảng ngày
2 Thời gian Người dùng nhập thời gian muốn đăng ký ca
3 Chọn ca Chọn ca làm việc trong danh sách các ca làm của hệ thống
4 Mô tả Nhập vào mô tả đăng ký ca

 

 

Bước 3. Quản lý đơn đăng ký ca

 

Sau khi tạo mới đơn đăng ký ca, các ca người dùng đăng ký sẽ được hiển thị trên bảng đăng ký ca. Người quản lý có thể theo dõi danh sách tại bảng đăng ký ca và duyệt các đăng ký ca đó.

 

Click vào ảnh để xem chi tiết

 

Trên bảng đăng ký ca:

 • Ký hiệu ca màu đen là các ca đang chờ duyệt
 • Ký hiệu ca màu đỏ là các ca không được duyệt
 • Ký hiệu ca màu xanh là các ca đã được duyệt

 

Để thực hiện duyệt trực tiếp trên bảng đăng ký ca, thực hiện các bước sau:

 

 • Chọn biểu tượng menu góc phải màn hình > Chọn Nhân sự > Chấm công > Bảng đăng ký ca
 • Click chuột phải vào một ca trên bảng đăng ký ca
 • Chọn tác vụ Duyệt một ngày trong đơn (nếu chỉ muốn duyệt một ngày trong đơn đăng ký ca)  hoặc Duyệt nhiều ngày trong đơn (nếu muốn duyệt nhiều ngày trong đơn đăng ký ca)
 • Thực hiện tích chọn vào các ca trên popup Duyệt đăng ký ca
 •  Chọn Duyệt để duyệt tất cả các ca

 

Click vào ảnh để xem chi tiết

 

Sau khi duyệt các ca trên bảng đăng ký ca, người duyệt đơn tiến hành duyệt đơn đăng ký ca đó. Khi đơn đăng ký ca được duyệt, các ca mới sẽ hiển thị trên bảng phân ca của nhân sự.

 

Click vào ảnh để xem chi tiết

 

Lưu ý: Người duyệt đơn có thể duyệt trực tiếp các ngày đăng ký ca khi duyệt đơn đăng ký ca mà không cần duyệt qua bảng đăng ký ca.

Cập nhật lần cuối vào ngày 16/09/2020