Đơn đổi ca

 

Đơn đổi ca là loại đơn phát sinh khi người dùng muốn đổi ca làm việc cho chính mình hoặc cho người khác, đổi trong một ngày hoặc đổi những ngày khác nhau. Sau khi đơn được duyệt, ca làm việc của các nhân sự sẽ được tính toán lại.

 

Làm sao để bắt đầu sử dụng đơn đổi ca?

 

Để sử dụng đơn đổi ca, bạn theo dõi 3  bước sau: 

 

Bước 1: Cài đặt đơn đổi ca

Bước 2: Tạo mới đơn đổi ca

Bước 3: Quản lý đơn đổi ca

 

Bước 1: Cài đặt đơn đổi ca

 

Trước khi tạo mới đơn đổi ca, bạn cần thực hiện cài đặt quy trình duyệt đơn đổi ca. Để thực hiện cài đặt quy trình duyệt đơn đổi ca, xem hướng dẫn chi tiết tại  Cài đặt duyệt đơn

 

Bước 2: Tạo mới đơn đổi ca

 

Để tạo mới đơn đổi ca, thực hiện các bước sau:

 

 • Chọn biểu tượng menu bên phải màn hình 
 • Chọn Đơn từ> Chọn biểu tượng ở góc trái màn hình> Chọn Đơn đổi ca
 • Nhập đầy đủ các thông tin cần thiết
 • Chọn   để lưu lại

 

Click vào để xem ảnh gốc

 

Các trường cần lưu ý: 

 

STT Tên trường Mô tả
1 Kiểu đổi ca Người dùng có thể chọn đổi ca cho chính mình hoặc cho người khác
2 Ngày cần đổi, ca cần đổi Nhập ngày cần đổi ca, chọn một ca cần đổi trong ngày đó
3 Ngày đổi, người đổi, ca muốn làm Nhập vào ngày muốn đổi, người muốn đổi ca và ca muốn làm trong ngày đó
4 Mô tả Nhập vào mô tả thêm về đơn đổi ca

 

Bước 3: Quản lý đơn đổi ca

 

1Office cung cấp cho người dùng 2 cách quản lý đơn đổi ca:

 

Cách 1: Quản lý đơn đổi ca tại màn hình danh sách

 

 • Từ biểu tượng menu   ở góc phải màn hình> Chọn Đơn từ
 • Chọn biểu tượng mũi tên > Chọn Đơn đổi ca.
 • Tại màn hình Danh sách đơn đổi ca > Click chuột phải vào chi tiết một đơn để thực hiện tác vụ quản lý đơn đổi ca

 

Click vào để xem ảnh gốc

 

Cách 2: Quản lý đơn đổi ca tại màn hình chi tiết đơn

 • Tại màn hình chi tiết đơn đổi ca, vào thực hiện các tác vụ quản lý ở góc phải màn hình

 

Click vào để xem ảnh gốc

 

Các tính năng quản lý đơn từ

 

STT Tính năng Quyền thực hiện Mô tả
1 Tạo mới đơn đổi ca Người tạo đơn

Người quản lý

Tính năng cho phép nhân sự tạo đơn đổi ca hoặc người quản lý có thể tạo hộ đơn đổi ca cho nhân sự
2 Duyệt đơn

Không duyệt đơn

Hoàn duyệt đơn

Người duyệt

Người quản lý

 • Những người được cấu hình làm người duyệt đơn sẽ có quyền duyệt các đơn từ này. Sau khi được duyệt đơn từ sẽ được tính toán trên bảng chấm công
 • Người duyệt có thể chọn không duyệt đơn từ. Nếu không được duyệt, đơn từ sẽ không được tính toán trên bảng chấm công
 • Người duyệt cũng có thể hoàn duyệt lại đơn đã được duyệt hoặc không được duyệt
3 Đính kèm Người tạo đơn

Người quản lý

Người duyệt

Tính năng cho phép người quản lý, người tạo đơn có thể đính kèm tài liệu lên đơn từ
4 Biểu mẫu Người tạo đơn

Người quản lý

Người duyệt

Tính năng cho phép người quản lý, người tạo đơn, người duyệt xuất biểu mẫu đơn đổi ca
5 Sửa Người tạo đơn

Người quản lý

Người duyệt

Người tạo đơn, người duyệt có thể thực hiện sửa các thông tin trong đơn từ khi đơn từ chưa được duyệt
6 Xóa Người tạo đơn

Người quản lý

Người duyệt

Người tạo đơn, người duyệt có thể thực hiện xóa đơn từ khi đơn đó chưa được duyệt
7 Nhân bản Người tạo đơn

Người quản lý

Người duyệt

Tính năng cho phép  nhân bản một đơn từ tương tự một đơn đơn từ đã có
8 Lịch sử Người tạo đơn

Người quản lý

Người duyệt

Người dùng có thể xem lại toàn bộ lịch sử của đơn từ

 

Sau khi người dùng tạo mới đơn đổi ca, được quản lý duyệt đơn, đơn từ sẽ link sang bảng chấm công của nhân sự.

Cập nhật lần cuối vào ngày 16/09/2020