Đơn tăng ca

 

Đơn  tăng ca là loại đơn phát sinh khi người dùng muốn làm thêm các ca làm việc nữa ngoài những ca làm việc đã được phân, người dùng sẽ tạo đơn tăng ca để người quản lý có thể duyệt.

 

Làm sao để bắt đầu sử dụng đơn tăng ca trên 1Office?

 

Để sử dụng đơn tăng ca, bạn theo dõi 3  bước sau: 

 

Bước 1: Cài đặt đơn tăng ca

Bước 2: Tạo mới đơn tăng ca

Bước 3: Quản lý đơn tăng ca

 

Bước 1: Cài đặt đơn tăng ca

 

Trước khi tạo mới đơn tăng ca, bạn cần thực hiện cài đặt quy trình duyệt đơn tăng ca. Để thực hiện cài đặt quy trình duyệt đơn tăng ca, xem hướng dẫn chi tiết tại  Cài đặt duyệt đơn

 

Bước 2: Tạo mới đơn tăng ca

 

Để tạo mới đơn tăng ca , thực hiện các bước sau:

 

 • Chọn biểu tượng ở góc phải màn hình> Chọn Đơn từ
 • Chọn biểu tượng ở góc trái màn hình > Chọn Đơn tăng ca
 • Nhập đầy đủ các thông tin cần thiết
 • Chọn để lưu lại

 

Click vào để xem ảnh gốc

 

Các trường cần lưu ý: 

 

STT Tên trường Mô tả
1 Ngày tăng ca Người dùng nhập vào thời gian muốn tăng ca
2 Ca tăng Người dùng chọn ca muốn tăng trong danh sách ca làm việc của mình
3 Kiểu Người dùng có thể chọn Tính công hoặc Nghỉ bù:

 • Nếu chọn tính công thì hệ thống sẽ tính công làm việc cho nhân sự
 • Nếu chọn Nghỉ bù thì số giờ tăng ca sẽ cộng vào quỹ nghỉ bù của nhân sự
4 Mô tả Mô tả thêm thông tin khi tạo đơn tăng ca

 

Bước 3: Quản lý đơn tăng ca

 

1Office cung cấp cho người dùng 2 cách quản lý đơn tăng ca:

 

Cách 1: Quản lý đơn tăng ca tại màn hình danh sách

 

 • Từ biểu tượng menu   ở góc phải màn hình > Chọn Đơn từ
 • Chọn biểu tượng mũi tên  > Chọn Đơn tăng ca
 • Tại màn hình Danh sách đơn tăng ca> Click chuột phải vào chi tiết một đơn để thực hiện tác vụ quản lý đơn tăng ca

 

Click vào để xem ảnh gốc

 

Cách 2: Quản lý đơn xin tăng ca tại màn hình chi tiết đơn

 • Tại màn hình chi tiết đơn tăng ca, vào thực hiện các tác vụ quản lý ở góc phải màn hình.

 

Click vào để xem ảnh gốc

 

Các tính năng quản lý đơn từ

 

STT Tính năng Quyền thực hiện Mô tả
1 Tạo mới đơn tăng ca Người tạo đơn

Người quản lý

Tính năng cho phép nhân sự tạo đơn tăng ca hoặc người quản lý có thể tạo hộ đơn tăng ca cho nhân sự
2 Duyệt đơn

Không duyệt đơn

Hoàn duyệt đơn

Người duyệt

Người quản lý

 • Những người được cấu hình làm người duyệt đơn sẽ có quyền duyệt các đơn từ này. Sau khi được duyệt đơn từ sẽ được tính toán trên bảng chấm công
 • Người duyệt có thể chọn không duyệt đơn từ. Nếu không được duyệt, đơn từ sẽ không được tính toán trên bảng chấm công
 • Người duyệt cũng có thể hoàn duyệt lại đơn đã được duyệt hoặc không được duyệt
3 Đính kèm Người tạo đơn

Người quản lý

Người duyệt

Tính năng cho phép người quản lý, người tạo đơn có thể đính kèm tài liệu lên đơn từ
4 Biểu mẫu Người tạo đơn

Người quản lý

Người duyệt

Tính năng cho phép người quản lý, người tạo đơn, người duyệt xuất biểu mẫu đơn tăng ca
5 Sửa Người tạo đơn

Người quản lý

Người duyệt

Người tạo đơn, người duyệt có thể thực hiện sửa các thông tin trong đơn từ khi đơn từ chưa được duyệt
6 Xóa Người tạo đơn

Người quản lý

Người duyệt

Người tạo đơn, người duyệt có thể thực hiện xóa đơn từ khi đơn đó chưa được duyệt
7 Nhân bản Người tạo đơn

Người quản lý

Người duyệt

Tính năng cho phép nhân bản một đơn từ tương tự một đơn đơn từ đã có
8 Lịch sử Người tạo đơn

Người quản lý

Người duyệt

Người dùng có thể xem lại toàn bộ lịch sử của đơn từ

 

Sau khi người dùng tạo mới đơn tăng ca, được quản lý duyệt đơn, đơn từ sẽ link sang bảng chấm công của nhân sự.

 

Cập nhật lần cuối vào ngày 16/09/2020