Đơn thôi việc

Đơn thôi việc là loại đơn phát sinh khi nhân sự muốn ngừng làm việc tại doanh nghiệp.

Để sử dụng đơn thôi việc, bạn theo dõi 2 bước sau:

Bước 1: Cài đặt đơn thôi việc

Bước 2: Tạo mới và quản lý đơn xin thôi việc

Bước 1. Cài đặt đơn thôi việc

Trước khi tạo mới đơn thôi việc, bạn cần thực hiện cài đặt lý do, thời gian của đơn thôi việc và quy trình duyệt đơn.

Để cài đặt lý do đơn thôi việc, bạn cần thực hiện các bước sau:

 • Chọn biểu tượng mũi tên ở góc phải màn hình cạnh biểu tượng avatar
 • Truy cập vào mục Cài đặt hệ thống > Đơn từ > Cài đặt chung
Click vào để xem ảnh gốc

Các trường cần lưu ý:

STT Tên trường Mô tả
1 Cho phép nhân viên tạo đơn đổi ca Nếu công ty bạn có sử dụng đơn thôi việc, hãy bật cài đặt này lên. Hãy tắt nó nếu công ty bạn không sử dụng loại đơn này.
2 Mô tả đơn tăng ca khi tạo đơn Khi bật cài đặt này, nhân sự tạo đơn cần phải nhập nội dung mô tả thì hệ thống mới ghi nhận tạo mới thành công.
 • Lý do đơn thôi việc
 • Chọn biểu tượng ở góc trên bên trái màn hình
 • Nhập đầy đủ các thông tin cần thiết
 • Nhấn để lưu lại
Click vào để xem ảnh gốc

Để thực hiện cài đặt quy trình duyệt đơn làm theo chế độ, xem hướng dẫn chi tiết tại Cài đặt duyệt đơn

Bước 2. Tạo mới và quản lý đơn thôi việc

1. Tạo mới đơn thôi việc

Để tạo mới đơn thôi việc, thực hiện các bước sau:

 • Chọn biểu tượng menu ở góc phải màn hình > chọn Đơn từ
 • Chọn biểu tượng > Chọn Đơn từ > Chọn Đơn thôi việc
 • Nhập đầy đủ các thông tin cần thiết
 • Chọn để lưu lại
Click vào để xem ảnh gốc

Các trường cần lưu ý:

STT Tên trường Mô tả
1 Lý do thôi việc Chọn lý do chế độ trong danh sách lý do đã cài đặt trên hệ thống
2 Ngày thôi việc Nhập vào thời gian muốn nghỉ việc
3 Nội dung bàn giao Nhập vào nội dung bàn giao công việc
4 Mô tả Nhập mô tả cho đơn thôi việc

2. Quản lý đơn thôi việc

2.1 Màn hình quản lý đơn thôi việc

1Office cung cấp cho người dùng 2 cách quản lý đơn thôi việc:

Cách 1: Quản lý đơn thôi việc tại màn hình danh sách

 • Từ biểu tượng menu  ở góc phải màn hình> Chọn Đơn từ
 • Chọn biểu tượng mũi tên  > Chọn Đơn thôi việc.
 • Tại màn hình Danh sách Đơn thôi việc > Click chuột phải vào chi tiết một đơn để thực hiện tác vụ quản lý Đơn thôi việc.
Click vào để xem ảnh gốc

Cách 2: Quản lý đơn làm thôi việc tại màn hình chi tiết đơn

 • Tại màn hình chi tiết đơn thôi việc, các tác vụ quản lý tương tự như việc quản lý ở màn hình danh sách.
Click vào để xem ảnh gốc

2.2 Bảng tác vụ quản lý đơn thôi việc

STT Tác vụ Quyền thực hiện  Mô tả
1 Xem nhanh Người tạo đơn

Người quản lý

Người duyệt

Tính năng cho phép người dùng xem nhanh các thông tin của đơn làm thêm từ màn hình danh sách
2 Duyệt Người duyệt

Người quản lý

Có 02 lựa chọn trạng thái: Duyệt hoặc Không duyệt

 • Những người được cấu hình làm người duyệt đơn sẽ có quyền duyệt các đơn từ này. Sau khi được duyệt đơn từ sẽ được tính toán trên bảng chấm công
 • Người duyệt có thể chọn không duyệt đơn từ. Nếu không được duyệt, đơn từ sẽ không được tính toán trên bảng chấm công
 • Người duyệt cũng có thể hoàn duyệt lại đơn đã được duyệt hoặc không được duyệt
3 Thêm tài liệu Người tạo đơn

Người quản lý

Người duyệt

Tính năng cho phép người quản lý, người tạo đơn có thể đính kèm tài liệu lên đơn từ
4 Biểu mẫu Người tạo đơn

Người quản lý

Người duyệt

Tính năng cho phép người quản lý, người tạo đơn, người duyệt xuất biểu mẫu đơn đổi ca nhằm mục đích ký giấy, lưu trữ văn bản hành chính.
5 Sửa Người tạo đơn

Người quản lý

Người duyệt

Người tạo đơn, người duyệt có thể thực hiện sửa các thông tin trong đơn từ khi đơn từ chưa được duyệt
6 Xóa Người tạo đơn

Người quản lý

Người duyệt

Người tạo đơn, người duyệt có thể thực hiện xóa đơn từ khi đơn đó chưa được duyệt
7 Nhân bản Người tạo đơn

Người quản lý

Người duyệt

Tính năng cho phép nhân bản một đơn từ tương tự một đơn đơn từ đã có.
8 Export Người tạo đơn

Người quản lý

Người duyệt

Cho phép nhân sự xuất các đơn thôi việc

 • Xuất tất cả: Xuất toàn bộ thông tin của đơn thôi việc.
 • Tùy chọn cột: Xuất những trường thông tin theo yêu cầu.
9 Import Người quản lý Cho phép người quản lý tạo nhiều đơn từ cho nhiều nhân sự.
10 Lịch sử Người tạo đơn

Người quản lý

Người duyệt

Người dùng có thể xem lại toàn bộ lịch sử của đơn từ

Lưu ý:

 •  Các tác vụ Sửa, xóa chỉ thực hiện được với đơn từ tại trạng thái Chờ duyệt
 • Sau khi người dùng tạo mới đơn thôi việc, được quản lý duyệt đơn, nhân sự sẽ được coi là nghỉ việc dựa theo thời gian đã tạo trong đơn.

Cập nhật lần cuối vào ngày 21/12/2121