Đơn xin làm theo chế độ

 

Đơn xin làm theo chế độ là loại đơn phát sinh khi người dùng được hưởng chế độ đi muộn về sớm theo luật (ví dụ chế độ thai sản, con nhỏ…). Sau khi đơn được duyệt, người dùng sẽ được tính công đầy đủ trong khoảng thời gian đi muộn, về sớm.

 

Làm sao để bắt đầu sử dụng đơn làm theo chế độ trên 1Office?

 

Để sử dụng đơn làm theo chế độ, bạn theo dõi 3  bước sau: 

 

Bước 1: Cài đặt đơn làm theo chế độ

Bước 2: Tạo mới đơn làm theo chế độ

Bước 3: Quản lý  đơn làm theo chế độ

 

 

Bước 1: Cài đặt đơn làm theo chế độ

 

Trước khi tạo mới đơn làm theo chế độ, bạn cần thực hiện cài đặt lý do đơn theo chế độ và quy trình duyệt đơn.

 

Để thực hiện cài đặt lý do đơn làm theo chế độ, thực hiện các bước sau:

 

 • Chọn biểu tượng mũi tên góc phải màn hình cạnh biểu tượng avatar
 • Chọn Đơn từ > Lý do đơn theo chế độ
 • Chọn biểu tượng  ở góc trái màn hình
 • Nhập đầy đủ các thông tin cần thiết
 • Nhấn để lưu lại

 

Click vào để xem ảnh gốc

 

Để thực hiện cài đặt quy trình duyệt đơn làm theo chế độ, xem hướng dẫn chi tiết tại  Cài đặt duyệt đơn

 

Bước 2: Tạo mới đơn làm theo chế độ

 

Để tạo mới đơn làm theo chế độ, thực hiện các bước sau:

 

 • Chọn biểu tượng menu ở góc phải màn hình> Chọn Đơn từ
 •  Chọn biểu tượng ở góc trái màn hình > Chọn Đơn làm theo chế độ
 • Nhập đầy đủ các thông tin cần thiết
 • Chọn để lưu lại

 

Click vào để xem ảnh gốc

 

Các trường cần lưu ý: 

STT Tên trường Mô tả
1 Lý do Chọn lý do chế độ trong danh sách lý do đã cài đặt trên hệ thống
2 Thời gian (từ ngày, đến ngày) Người dùng nhập vào khoảng thời gian thực hiện chế độ
3 Thời gian đi sớm về muộn Người dùng nhập vào thời gian đi sớm và về muộn (đơn vị tính theo giờ)
4 Mô tả Nhập mô tả cho đơn chế độ

 

Bước 3: Quản lý đơn làm theo chế độ

 

1Office cung cấp cho người dùng 2 cách quản lý đơn làm theo chế độ:

 

Cách 1: Quản lý đơn làm theo chế độ tại màn hình danh sách

 

 • Chọn  biểu tượng menu   ở góc phải màn hình > Chọn Đơn từ
 • Chọn biểu tượng mũi tên  > Chọn Đơn làm theo chế độ.
 • Tại màn hình Danh sách đơn làm theo chế độ > Click chuột phải vào chi tiết một đơn để thực hiện tác vụ quản lý đơn làm theo chế độ

 

Click vào để xem ảnh gốc

 

Cách 2: Quản lý đơn làm theo chế độ tại màn hình chi tiết đơn

 • Tại màn hình chi tiết đơn làm theo chế độ, vào thực hiện các tác vụ quản lý ở góc phải màn hình.

 

Click vào để xem ảnh gốc

 

Các tính năng quản lý đơn từ

 

STT Tính năng Quyền thực hiện Mô tả
1 Tạo mới đơn Người tạo đơn

Người quản lý

Tính năng cho phép nhân sự tạo đơn làm theo chế độ  hoặc người quản lý có thể tạo hộ đơn làm theo chế độ cho nhân sự
2 Duyệt đơn

Không duyệt đơn

Hoàn duyệt đơn

Người duyệt

Người quản lý

 • Những người được cấu hình làm người duyệt đơn  sẽ có quyền duyệt các đơn từ này. Sau khi được duyệt đơn từ sẽ được tính toán trên bảng chấm công
 • Người duyệt có thể chọn không duyệt đơn từ. Nếu không được duyệt, đơn từ sẽ không được tính toán trên bảng chấm công
 • Người duyệt cũng có thể hoàn duyệt lại đơn đã được duyệt hoặc không được duyệt
3 Đính kèm Người tạo đơn

Người quản lý

Người duyệt

Tính năng cho phép người quản lý, người tạo đơn có thể đính kèm tài liệu lên đơn từ
4 Biểu mẫu Người tạo đơn

Người quản lý

Người duyệt

Tính năng cho phép người quản lý, người tạo đơn, người duyệt xuất biểu mẫu đơn làm theo chế độ
5 Sửa Người tạo đơn

Người quản lý

Người duyệt

Người tạo đơn, người duyệt có thể thực hiện sửa các thông tin trong đơn từ khi đơn từ chưa được duyệt
6 Xóa Người tạo đơn

Người quản lý

Người duyệt

Người tạo đơn, người duyệt có thể thực hiện xóa đơn từ khi đơn đó chưa được duyệt
7 Nhân bản Người tạo đơn

Người quản lý

Người duyệt

Tính năng cho phép  nhân bản một đơn từ tương tự một đơn đơn từ đã có
8 Lịch sử Người tạo đơn

Người quản lý

Người duyệt

Người dùng có thể xem lại toàn bộ lịch sử của đơn từ

 

Sau khi người dùng tạo mới đơn xin làm theo chế độ, được quản lý duyệt đơn, đơn từ sẽ link sang bảng chấm công của nhân sự.

Cập nhật lần cuối vào ngày 16/09/2020