Hồ sơ ứng viên

Hồ sơ ứng viên được coi là “tài sản” quan trọng nhất trong quy trình quản lý tuyển dụng. Với tính năng này, 1Office giúp doanh nghiệp lưu trữ các thông tin ứng viên, đồng thời giúp cán bộ quản lý có thể thực hiện các nghiệp vụ sàng lọc như đánh giá ứng hồ sơ, tạo lịch phỏng vấn … và cuối cùng chuyển sang hồ sơ nhân sự
  1. Tạo mới Hồ sơ ứng viên
  2. Quản lý Hồ sơ ứng viên

1. Tạo mới Hồ sơ ứng viên:

Có 3 cách để cập nhật Hồ sơ ứng viên lên phần mềm:

Cách 1Tạo mới trực tiếp

Tạo mới là cách để thêm mới từng ứng viên một lên phần mềm. Cách này thường sử dụng khi cần thêm một vài nhân sự (số lượng ít). Để tạo mới một Hồ sơ ứng viên, bạn thực hiện theo các thao tác sau:

Từ biểu tượng menu  > chọn Tuyển dụng > Chọn >Hồ sơ ứng viên > Nhập thông tin ứng viên

Click vào ảnh để xem chi tiết

Các trường có dấu (*) là trường bắt buộc, cần phải nhập dữ liệu cho các trường này

Cách 2: Tạo mới Hồ sơ ứng viên từ CV  

Khi có sẵn một CV ứng viên bạn có tạo mới hồ sơ ứng viên và đính kèm CV ứng viên như sau:

Từ biểu tượng menu  > chọn Tuyển dụng > Chọn >Hồ sơ ứng viên > Nhập thông tin ứng viên

Click vào ảnh để xem chi tiết

Các trường có dấu (*) là trường bắt buộc, cần phải nhập dữ liệu cho các trường này

Cách 3Import Hồ sơ ứng viên

Import là cách để thêm mới nhiều hồ sơ ứng viên trong 1 lần cập nhật. Cách này được sử dụng để cập nhật số lượng nhiều hồ sơ ứng viên. Cụ thể:

  • Tại màn hình danh sách ứng viên, chọn biểu tượng import  tại góc phải trên màn hình
  • Đính kèm file excel chứa các thông tin ứng viên đã được chuẩn bị

Click vào ảnh để xem chi tiết

  • Điền thông tin Từ hàng đến Đến hàng: Chọn hàng bắt đầu và kết thúc chứa dữ liệu muốn import trong file excel, nếu để trống trường Đến hàng thì hệ thống sẽ import đến hàng cuối cùng chứa dữ liệu trong file excel
  • Chọn các Trường dữ liệu trên phần mềm > Sau đó chọn cột chứa dữ liệu tương ứng trong file.
  • Tại mục Thông tin khác: Chọn thêm các đối tượng khác cần import như Thông tin gia đình, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc
  • Sau đó chọn Cập nhật, hệ thống sẽ ở màn hình chờ

Click vào ảnh để xem chi tiết

  • Sau khi quá trình import hoàn thành, bạn có thể biết được ứng viên nào đã được đưa lên hệ thống thành công, ứng viên nào bị lỗi thông qua màn hình Chi tiết import Hồ sơ ứng viên

Click vào ảnh để xem chi tiết

2. Quản lý hồ sơ ứng viên

1Office cung cấp các tính năng quản lý hồ sơ ứng viên bao gồm: chuyển trạng thái, chuyển chiến dịch, đánh giá, tạo mới liên quan

Bảng mô tả tính năng

STT Tính năng Quyền thực hiện Mô tả
1 Chuyển trạng thái Người phụ trách CD

Người quản lý

Một quá trình tuyển dụng, ứng viên sẽ lần lượt có các trạng thái như: ứng tuyển, phỏng vấn, trúng tuyển, không trúng tuyển… Với tác vụ này, người phụ trách có thể chuyển trạng thái của ứng viên để dễ dàng cho việc quản lý
2 Chuyển chiến dịch Người phụ trách CD

Người quản lý

Trong trường hợp ứng viên không trúng tuyển và muốn ứng tuyển cho vị trí khác, người phụ trách có thể dùng tác vụ này để chuyển ứng viên đó sang vị trí khác
3 Đánh giá Người phụ trách CD

Người phỏng vấn

Tác vụ này dùng để chấm điểm và đánh giá ứng viên dựa trên các tiêu chí có sẵn. Xem hướng dẫn đánh giá tại mục Đánh giá ứng viên
4 Chuyển HSNS Người phụ trách CD

Người quản lý

Đối với những ứng viên đã trúng tuyển sẽ có thêm tác vụ này để chuyển ứng viên sang HSNS. Khi đó bên HSNS sẽ cập nhật thông tin của ứng viên vào danh sách nhân sự.
5 Tạo mới liên quan Người phụ trách CD

Người quản lý

Cho phép người phụ trách tạo mới các đối tượng liên quan tới ứng viên

 

Cập nhật lần cuối vào ngày 20/12/2121