Lịch phỏng vấn

Phỏng vấn là một trong những bước quan trọng nhất của quá trình tuyển dụng. Nhưng để người quản lý có thể sắp xếp lịch hẹn phù hợp cho tất cả ứng viên là một điều không hề dễ dàng. Vì vậy, với tính năng Lịch phỏng vấn như một trợ lý ảo giúp người quản lý nắm bắt lịch làm việc, thiết lập nhiều lịch hẹn cùng lúc, thay đổi hay cập nhật mới một cách nhanh chóng và giảm thiểu tối đa thời gian làm việc.

Để quản lý lịch phỏng vấn tuyển dụng trên 1Office, bạn thực hiện 2 bước sau:

Bước 1. Tạo lịch phỏng vấn

Bước 2. Quản lý và theo dõi lịch phỏng vấn

Bước 1. Tạo lịch phỏng vấn

  • Chọn vào biểu tượng phân hệ > Chọn Tuyển dụng > Chọn Lịch phỏng vấn

Click vào ảnh để xem chi tiết

 

  • Nhấn vào biểu tượng ở góc trên bên trái màn hình > Chọn Lịch phỏng vấn để tạo mới lịch phỏng vấn

Click vào ảnh để xem chi tiết

 

  • Nhập các trường thông tin cần thiết
  • Nhấn để lưu lại

Click vào ảnh để xem chi tiết

 

Lưu ý: Trường thông tin có dấu * đỏ là bắt buộc nhập

Bảng mô tả các trường:

STT Tên trường Mô tả
1 Chiến dịch tuyển dụng Chọn 1 Chiến dịch tuyển dụng đã được tạo từ trước trên hệ thống. Sau khi chọn, thông tin các ứng viên có trong chiến dịch sẽ tự động lưu trữ vào trường thông tin của ứng viên tham gia phỏng vấn
2 Tên lịch phỏng vấn Nhập tên Lịch phỏng vấn đang muốn tạo
3 Ngày giờ phỏng vấn Chọn ngày phỏng vấn, giờ bắt đầu và giờ kết thúc của Lịch phỏng vấn. Hệ thống sẽ  tự động gửi thông báo qua email đến người phỏng vấn 30 phút trước thời gian phỏng vấn
4 Người phỏng vấn Người phỏng vấn là người trực tiếp tham gia vào quá trình phỏng vấn và đánh giá ứng viên
5 Danh sách ứng viên tham gia Chọn danh sách ứng viên đã có trong Chiến dịch tuyển dụng tham gia phỏng vấn. Sau khi chọn, những thông tin Email, Số điện thoại, Địa chỉ của ứng viên sẽ tự động điền vào các trường thông tin của Ứng viên tham gia Lịch phỏng vấn

Bước 2. Quản lý và theo dõi lịch phỏng vấn

Quản lý lịch phỏng vấn

Với một Lịch phỏng vấn đã được lên lịch sẵn, người dùng có thể thực hiện các tác vụ: Xem nhanh, Biểu mẫu, Sửa, Xóa bằng cách nhấn chuột phải vào một lịch phỏng vấn bất kỳ. Các tác vụ có thể được thực hiện từ ngoài màn hình theo dõi danh sách lịch phỏng vấn hoặc trong một lịch phỏng vấn cụ thể

Click vào ảnh để xem chi tiết

Click vào ảnh để xem chi tiết

Bảng mô tả các tác vụ trên lịch phỏng vấn:

STT Tên trường Quyền sử dụng Mô tả
1 Xem nhanh Người phỏng vấn

Người phụ trách Chiến dịch

Người theo dõi Chiến dịch

Người được phân quyền Quản lý ở phân hệ Tuyển dụng

Tác vụ cho phép xem nhanh thông tin chi tiết một lịch phỏng vấn từ màn hình danh sách
2 Biểu mẫu Người phỏng vấn

Người phụ trách Chiến dịch

Người theo dõi Chiến dịch

Người được phân quyền Quản lý ở phân hệ Tuyển dụng

Cho phép lấy thông tin lịch phỏng vấn để xuất ra file biểu mẫu (Biểu mẫu đã được cài đặt sẵn trên phần mềm, xem chi tiết hướng dẫn cài đặt biểu mẫu tại Biểu mẫu)
3 Sửa Người phỏng vấn

Người phụ trách Chiến dịch

Người được phân quyền Quản lý ở phân hệ Tuyển dụng

Cho phép người quản lý, người phỏng vấn, người phụ trách sửa thông tin Lịch phỏng vấn
4 Xóa Người phụ trách Chiến dịch

Người được phân quyền Quản lý ở phân hệ Tuyển dụng

Cho phép người quản lý, người phụ trách xóa thông tin lịch phỏng vấn

Các màn hình xem lịch phỏng vấn

Với tính năng quản lý Lịch phỏng vấn, người dùng có thể xem lịch theo 2 kiểu: Xem theo danh sách và xem theo dạng lịch biểu bằng cách click chọn vào tác vụ Danh sách/Lịch biểu trên thanh công cụ ở góc phải màn hình.

Màn hình xem theo danh sách:

Click vào ảnh để xem chi tiết

Màn hình xem theo lịch biểu (xem theo tháng):

Click vào ảnh để xem chi tiết

Màn hình xem theo lịch biểu (xem theo tuần):

Click vào ảnh để xem chi tiết

Cập nhật lần cuối vào ngày 20/12/2121