Quản lý ngày nghỉ

Quản lý ngày nghỉ giải quyết bài toán khi nhân sự có ca làm việc vào ngày đã phân nhưng rơi vài ngày nghỉ lễ, nghỉ bù, nghỉ sự kiện không cần chốt vân tay nhưng vẫn được hưởng 1 công. Khi đó, tùy thuộc vào tính chất ngày nghỉ để thực hiện tạo mới ngày nghỉ.

Để quản lý các ngày nghỉ, bạn theo dõi 2 bước sau:

Bước 1. Tạo mới ngày nghỉ

Bước 2. Quản lý ngày nghỉ

Bước 1. Tạo mới ngày nghỉ

  • Để tạo mới ngày nghỉ, bạn chọn biểu tượng ở phía trên góc bên trái màn hình và nhập các thông tin cần thiết.

Click vào ảnh để xem chi tiết

  • Sau đó bạn ấn nút để hoàn thành thao tác hoặc ấn nút  để hủy thao tác.
  • Thêm nhiều nhân sự cùng lúc bằng cách bằng cách click vào icon   cộng dòng
  • Xóa dòng bằng cách click vào  

Các trường dữ liệu cần lưu ý:

STT Tên trường Mô tả
1 Lý do Nhập tiêu đề, lý do của ngày nghỉ
2 Loại nghỉ Nghỉ lễ: Chọn Nghỉ lễ nếu ngày nghỉ là ngày lễ

Nghỉ sự kiện, nghỉ bù: Ngày nghỉ là 1 sự kiện trong công ty hoặc nghỉ bù

Nghỉ bất thường: Những dịp nghỉ bất thường( VD: Mất điện,..)

3 Danh sách ngày nghỉ Chọn ngày nghỉ( tính theo dương lịch)

Đối với Nghỉ lễ, hệ thống sẽ mặc định ngày nghỉ đó được tính công cho nhân sự, còn với Nghỉ sự kiện, nghỉ bù hoặc Nghỉ bất thường, người dùng sẽ được chọn có tính công hoặc không cho nhân sự trong ngày nghỉ đó.

Phòng ban/ Vị trí: Nếu lịch nghỉ này chỉ áp dụng với 1 số phòng ban hoặc vị trí, bạn sẽ chọn những phòng ban, vị trí đó tại đây. Nếu để trống, hệ thống sẽ tính áp dụng cho tất cả các phòng ban, vị trí.

Bước 2. Quản lý ngày nghỉ

2.1. Các màn hình quản lý ngày nghỉ

Tại màn hình Danh sách đơn xin nghỉ > Click chuột phải vào chi tiết một ngày nghỉ để thực hiện tác vụ quản lý ngày nghỉ.

Click vào ảnh để xem chi tiết

Tại màn hình Danh sách đơn xin nghỉ > Thực hiện các tác vụ quản lý ở góc phải màn hình.

Click vào ảnh để xem chi tiết

2.2. Các tác vụ quản lý ngày nghỉ

STT Tên tác vụ Quyền thực hiện Mô tả
1 Sửa Người quản lý Cho phép sửa thông tin ngày nghỉ đã tạo
2 Xóa Người quản lý  Cho phép xóa thông tin ngày nghỉ đã tạo
3 Nhân bản Người quản lý Cho phép nhân bản một ngày nghỉ tương tự một ngày nghỉ đã có
4 Export Người quản lý Cho phép xuất các ngày nghỉ dưới dạng file excel
5 Cài đặt Người quản lý  Cho phép dẫn tới màn hình cài đặt thông tin chấm công

Cập nhật lần cuối vào ngày 20/12/2121