Quản lý ngày nghỉ

Quản lý ngày nghỉ giải quyết bài toán khi nhân sự có ca làm việc vào ngày đã phân nhưng rơi vài ngày nghỉ lễ, nghỉ bù, nghỉ sự kiện không cần chốt vân tay nhưng vẫn được hưởng 1 công. Khi đó, tùy thuộc vào tính chất ngày nghỉ để thực hiện tạo mới ngày nghỉ.

Làm sao để bắt đầu sử dụng tính năng Quản lý ngày nghỉ?

 

Để quản lý các ngày nghỉ trên 1Office, bạn theo dõi 2 bước sau:

 

Bước 1. Tạo mới Ngày nghỉ

Bước 2. Quản lý Ngày nghỉ

 

Bước 1. Tạo mới Ngày nghỉ

Để tạo mới ngày nghỉ, bạn chọn nút  ở phía trên góc bên trái màn hình và nhập các thông tin cần thiết. Màn hình tạo mới hiển thị

Click vào ảnh để xem chi tiết

STT Tên trường Mô tả
1 Lý do Nhập tiêu đề, lý do của ngày nghỉ
2 Loại nghỉ Nghỉ lễ: Chọn Nghỉ lễ nếu ngày nghỉ là ngày lễ

Nghỉ sự kiện, nghỉ bù: Ngày nghỉ là 1 sự kiện trong công ty hoặc nghỉ bù

Nghỉ bất thường: Những dịp nghỉ bất thường( VD: Mất điện,..)

3 Danh sách ngày nghỉ Chọn ngày nghỉ( tính theo dương lịch)

Đối với Nghỉ lễ, hệ thống sẽ mặc định ngày nghỉ đó được tính công cho nhân sự, còn với Nghỉ sự kiện, nghỉ bù hoặc Nghỉ bất thường, người dùng sẽ được chọn có tính công hoặc không cho nhân sự trong ngày nghỉ đó.

Phòng ban/ Vị trí: Nếu lịch nghỉ này chỉ áp dụng với 1 số phòng ban hoặc vị trí, bạn sẽ chọn những phòng ban, vị trí đó tại đây. Nếu để trống, hệ thống sẽ tính áp dụng cho tất cả các phòng ban, vị trí.

Sau đó bạn ấn nút  để hoàn thành thao tác hoặc ấn nút  để hủy thao tác.

Lưu ý! Thêm nhiều nhân sự cùng lúc bằng cách bằng cách click vào icon   cộng dòng
Xóa dòng bằng cách click vào  

 

Bước 2. Quản lý Ngày nghỉ

Sau khi đã tạo mới, danh sách nhân sự sẽ được hiển thị ở màn hình chính.

Click vào ảnh để xem chi tiết

Bạn có thể sửa hoặc xóa hay nhân bản thông tin của nhân sự tại đây bằng cách click chuột phải vào nhân sự cần sửa và chọn thao tác cần thực hiên trên pop up hiện ra

Thao tác này sẽ gây tác động đến bảng chấm công chưa được chốt, có thể làm thay đổi số công của nhân sự.

Cập nhật lần cuối vào ngày 10/08/2020