Tài liệu công ty

Trong mỗi doanh nghiệp, việc lưu trữ và quản lý tài liệu công ty là vô cùng quan trọng, bởi đó có thể là những tài liệu liên quan tới chiến lược phát triển, không phải nhân viên nào cũng có thể xem được. Vậy làm thế nào để vừa lưu trữ, vừa có thể chia sẻ cho một số thành viên trong công ty mà vẫn đảm bảo được tính bảo mật? 

 

Làm thế nào để quản lý tài liệu cá nhân của bạn?

 

Các bước để quản lý tài liệu công ty

 

Bước 0. Chuẩn bị sẵn các file tài liệu của bạn

Bước 1. Tải tài liệu lên phần mềm

Bước 2. Quản lý tài liệu cá nhân

 

Bước 0. Chuẩn bị sẵn các file tài liệu của bạn

 

Để có thể quản lý được tài liệu trên 1Office, trước tiên bạn cần chuẩn bị trước các file tài liệu của mình để đưa lên phần mềm

 

Bước 1. Tải tài liệu lên phần mềm

 

Để có thể lưu trữ và quản lý tài liệu, trước tiên người dùng cần tải tài liệu lên hệ thống bằng cách truy cập vào biểu tượng phân hệ ở góc phải trên màn hình > Tài liệu > click chọn Tài liệu cá nhân, và thực hiện các thao tác:

  • Tạo thư mục chứa tại liệu bằng cách click chọn vào biểu tượng thư mục ở góc phải trên màn hình

 

 

  • Vào thư mục bạn vừa tạo, chọn Tải lên hiển thị ở góc trái màn hình để tải tài liệu lên

 

 

Bước 2. Quản lý tài liệu

 

Với tính năng quản lý tài liệu trên 1Office, người dùng có thể tải tài liệu về thiết bị cá nhân, chia sẻ tài liệu cho người khác. Ngoài ra bạn có thể tạo các thư mục và di chuyển / sao chép tài liệu giữa các thư mục với nhau

 

 

STT Tính năng Quyền Mô tả
1 Tạo thư mục Nhân viên Bất cứ người dùng nào được phân quyền tạo mới tài liệu cá nhân đều có thể tạo các thư mục cho tài liệu của mình
2 Đổi tên Người quản lý Bạn có thể sửa tên của tài liệu đã tải lên sang một tên khác
3 Chuyển thư mục Người quản lý Với tính năng này, người dùng có thể di chuyển tài liệu từ thư mục này sang thư mục khác
4 Chia sẻ Người quản lý Khi bạn quản lý tài liệu này, bạn có thể chia sẻ nó cho những người khác và phân quyền cho họ có thể xem / sửa / quản lý tài liệu
5 Tải xuống Người quản lý

Người được chia sẻ

Cho phép người dùng tải tài liệu về thiết bị cá nhân
6 Xóa Người quản lý Cho phép người dùng xóa những tài liệu không cần thiết

Cập nhật lần cuối vào ngày 31/08/2020