Thu hồi

Tính năng quản lý thu hồi tài sản giúp doanh nghiệp lưu trữ toàn bộ lịch sử của Tài sản ở trạng thái không được sử dụng do: thu hồi khi nhân sự nghỉ hoặc phát sinh các hỏng hóc, bảo hành…. Lịch sử thu hồi được tự động cập nhật sau khi Bộ phận Hành chính nhân sự hay Bộ phận Quản lý thực hiện hành động Thu hồi (thu hồi, báo hỏng, bảo hành, sửa chữa…) trong tính năng Tài sản.

Các bước để thu hồi tài sản

Bước 1: Cập nhật thông tin tài sản.

Bước 2: Cấp phát tài sản.

Bước 3: Thu hồi tài sản.

Bước 1. Cập nhật thông tin.

(Xem hướng dẫn chi tiết tại: Quản lý thông tin tài sản)

Bước 2. Cấp phát tài sản.

(Xem hướng dẫn chi tiết tại Cấp phát tài sản)

Bước 3. Thu hồi tài sản.

1.Tạo mới thu hồi tài sản.

Sau khi cập nhật và cấp phát các tài sản của doanh nghiệp, nếu nhân sự nghỉ việc hoặc có một lý do nào đó, doanh nghiệp có thể thu hồi tài sản đã cấp phát

Click vào ảnh để xem chi tiết.

Để thu hồi tài sản, tại màn hình Tài sản bộ phận quản lý sẽ thực hiện thao tác thu hồi trên màn hình Cấp phát:

  • Chuột phải vào tài sản đó > Thu hồi
Click vào ảnh để xem chi tiết.

Các trường cần lưu ý khi thu hồi tài sản:

Click vào ảnh để xem chi tiết.

Các trường cần lưu ý:

STT Tên trường Mô tả
1 Mã thu hồi.

Tên tài sản.

Phần mềm tự động sinh mã thu hồi găn liền với tài sản tương ứng.
2 Thu hồi cho lần cấp phát. Một tài sản có thể có nhiều lần cấp phát cho nhiều đối tượng khác nhau, nên khi thực hiện thao tác Thu hồi, cần xác định chính xác thu hồi trên lần cấp phát nào.
3 Người nhận cấp phát. Mặc định theo lần cấp phát, cấp phát cho nhân sự nào.
4 Ngày trả.

Giờ trả.

Ngày và giờ thu hồi.
5 Vị trí. Thu hồi và trả về vị trí nào.
6 Trạng thái. Sẽ có rất nhiều mục đích khi thu hồi tài sản, 1office cho phép thu hồi để thay đổi trạng thái sử dụng, bao gồm:

  • Đang sử dụng
  • Sửa chữa, bảo hành
  • Thanh lý
  • Hỏng
  • Mất
  • Hủy
7 Địa điểm thu hồi. Vị trí bàn giao tài sản.
8 Trả lại cọc. Khi cấp phát, nếu có cọc tài sản thì sẽ cần hoàn trả lại khi thu hồi.
9 Lý do thu hồi. Lý do khi thu hồi tàn sản.

 

2. Bảng tác vụ quản lý thu hồi tài sản.

Các tác vụ cần lưu ý khi quản lý thu hồi tài sản:

Click vào ảnh để xem chi tiết.

 

STT Tên tác vụ Quyền thực hiện Mô tả
1 Xem nhanh Người quản lý

Người được cấp phát

Xem nhanh thông tin thu hồi tài sản.
2 Tạo mới đối tượng liên quan Người quản lý

Người thu hồi

Tạo mới một công việc thường hoặc công việc quy trình có liên quan đến tài sản thu hồi
3 Liên kết đối tượng liên quan Người quản lý

Người thu hồi

Liên kết một công việc thường/Công việc quy trình có sẵn với tài sản thu hồi
4 Biểu mẫu Người quản lý

Người thu hồi

Cho phép xem biếu mẫu online hoặc in nhằm mục đích ký giấy, lưu trữ văn bản
5 Sửa Người quản lý

Người thu hồi

Sửa thông tin thu hồi tài sản.
6 Xóa Người quản lý

Người thu hồi

Xóa thông tin thu hồi tài sản. Thông tin trở về bước cấp phát trước đó
7 Export Người quản lý

Người thu hồi

Trong trường hợp người quản lý muốn xuất dữ liệu ra file excel để dùng cho việc làm báo cáo giấy, hãy sử dụng tính năng xuất file từ phần mềm.

 

Cập nhật lần cuối vào ngày 18/09/2323