Tổng quan về tài sản

Tài sản là gì?

 

 • Tài sản cố định là những tư liệu lao động có hình thái vật chất, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh: nhà cửa, máy móc, thiết bị, xe cộ, bàn ghế,… Vì vậy, việc quản lý tài sản trong mỗi doanh nghiệp là một việc rất cần thiết.
 • Quản lý tài sản là trông coi và giữ gìn tài sản, bảo đảm cho tài sản không bị mất mát, hao hụt trừ những hao mòn tự nhiên.
 • Phân hệ tài sản trên 1Office cho phép thực hiện các nghiệp vụ để hỗ trợ theo dõi, giám sát và đo lường giá trị tài sản như: Cấp phát, thu hồi, báo tăng, báo giảm, báo mất, sửa chữa, tính giá trị khấu hao,…
 • Để quản lý tài sản hiệu quả, bộ phận HCNS hoặc bộ phận quản lý tài sản cần cập nhật đầy đủ danh sách tài sản hiện có của doanh nghiệp lên hệ thống một cách đầy đủ và chính xác. Ngoài ra, 1Office cho phép cài đặt các cảnh báo thông minh phục vụ cho mục đích quản lý, ví dụ như: cảnh báo nhân sự nghỉ việc mà vẫn nắm giữ tài sản của doanh nghiệp,..

 

Các tính năng chính trong phân hệ Tài sản:

 

  1. Tài sản
  2. Cấp phát
  3. Thu hồi
  4. Khấu hao tài sản

 

Tài sản

 

Để quản lý Tài sản, bộ phận quản lý cập nhật tất cả các Tài sản hiện có trong doanh nghiệp lên hệ thống. Màn hình hiển thị danh sách tài sản bao gồm Mã TS, Tên, Ngày mua, Số lượng, Đơn giá, Người sử dụng, Phòng ban sử dụng,….

 

 

Cấp phát

 

Sau khi cập nhật các tài sản của doanh nghiệp lên hệ thống, bộ phận quản lý sẽ tiến hành thực hiện các thao tác cấp phát các tài sản đó cho từng cá nhân hoặc các phòng ban sử dụng.

 

 

Thu hồi

 

Khi phát sinh một vài vấn đề nào đó như nhân sự nghỉ việc hoặc không cần thiết để sử dụng cho công việc nữa, doanh nghiệp có thể thu hồi các Tài sản đã cấp phát.

 

 

Khấu hao tài sản

 

Sau khi cấp phát và thu hồi, dựa vào thời gian sử dụng và nguyên giá của Tài sản, hệ thống sẽ tự động tính toán Khấu hao của tài sản đó:

 

 

Cập nhật lần cuối vào ngày 11/08/2020