Thu hồi

Thu hồi tài sản

 

Tính năng năng này giúp doanh nghiệp lưu trữ toàn bộ lịch sử của Tài sản ở trạng thái không được sử dụng do: thu hồi khi nhân sự nghỉ hoặc phát sinh các hỏng hóc, bảo hành…. Lịch sử thu hồi được tự động cập nhật sau khi bộ phận HCNS hay bộ phận quản lý thực hiện hành động Thu hồi (thu hồi, báo hỏng, bảo hành, sửa chữa…) trong tính năng Tài sản.

 

Các bước để thu hồi tài sản

 

Bước 1. Cập nhật các tài sản

Bước 2. Cấp phát tài sản

Bước 3. Thu hồi tài sản

 

Bước 1. Cập nhật các tài sản

 

(Xem hướng dẫn chi tiết tại Hướng dẫn tạo mới tài sản)

 

Bước 2. Cấp phát tài sản

 

(Xem hướng dẫn chi tiết tại Hướng dẫn Cấp phát tài sản)

 

Bước 3. Thu hồi tài sản

 

Sau khi cập nhật và cấp phát các tài sản của doanh nghiệp, nếu nhân sự nghỉ việc hoặc có một lý do nào đó, doanh nghiệp có thể thu hồi tài sản đã cấp phát

 

Click vào ảnh để xem chi tiết

 

Để thu hồi tài sản, tại màn hình Tài sản bộ phận quản lý sẽ thực hiện thao tác thu hồi trên màn hình Tài sản:

Chuột phải vào tài sản đó > Thu hồi

 

Click vào ảnh để xem chi tiết

 

Export: Trong trường hợp người quản lý muốn xuất dữ liệu ra file excel để dùng cho việc làm báo cáo giấy, hãy sử dụng tính năng xuất file từ phần mềm.

 

Các tác vụ trên từng tài sản thu hồi:

 

 

  • Xem nhanh: Xem nhanh các thông số của tài sản
  • Biểu mẫu: Người dùng có thể xuất nhanh một biểu mẫu trong hệ thống, cho phép lấy các thông tin từ trong phân hệ ngay trên hệ thống. Nó cho phép xuất xuống một file biểu mẫu theo những thông tin bạn đã chọn khi thực hiện các thao tác trước đó.
  • Sửa: Sửa lại các thông số của tài sản
  • Xóa: Xóa tài sản ra khỏi hệ thống

 

Lưu ý: Người dùng có thể tích chọn hàng loại tài sản để sử dụng các tác vụ: Biểu mẫu, Xóa, Export bằng cách tích vào checkbox ngay đầu dòng của mỗi tài sản.

 

Click vào ảnh để xem chi tiết

 

Cập nhật lần cuối vào ngày 11/08/2020