Tổng quan về công việc

Quản lý công việc là một trong những yêu cầu quan trọng mà bất kỳ một doanh nghiệp, một nhà quản lý nào cũng cần có. Nó giúp cho một tổ chức hay đơn giản là một đội nhóm làm việc có kế hoạch, đúng tiến độ. Nhờ thế, người đứng đầu sẽ luôn nắm bắt được các kế hoạch trong nhóm mình để giao việc, giám sát thực hiện. Cùng với đó, người thực hiện công việc có thể báo cáo, cập nhật tiến độ công việc một cách nhanh nhất.

Phân hệ Công việc của 1Office cung cấp các tính năng chính sau:

  1. Quản lý dự án
  2. Quản lý công việc thường
  3. Quản lý công việc quy trình
  4. Quản lý công việc lặp
Click vào để xem ảnh gốc

Cập nhật lần cuối vào ngày 10/01/2222