Tổng quan về Mạng nội bộ

Một doanh nghiệp ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh thì văn hóa doanh nghiệp là chìa khóa giúp thúc đẩy tinh thần, thái độ, động cơ lao động của các thành viên trong công ty.

Mạng xã hội nội bộ cung cấp cho doanh nghiệp không gian kết nối, tăng tính đoàn kết cho nhân viên trong công ty. Mạng xã hội nội bộ cung cấp cho doanh nghiệp một kênh đủ mạnh để xây dựng văn hóa doanh nghiệp, Tại đây lãnh đạo có thể truyền thông mọi thông tin tới nhân viên và nhân viên cũng có thể thoải mái chia sẻ với nhau.

Mạng nội bộ của 1Office cung cấp cho người dùng các tính năng:

  1. Bảng tin
  2. Tường công ty
  3. Tường cá nhân
  4. Nhóm, thảo luận
  5. Lối tắt

Cập nhật lần cuối vào ngày 10/01/2222