Tự động chấm công

Tính năng tự động chấm công cho phép tạo các nhân sự được phân ca và không cần thực hiện checkin/ out vẫn được tính đủ công. Tuy nhiên khi nhân sự có đơn xin nghỉ không tính công, đơn vắng mặt không tính công hệ thống vẫn tự động tính toán lại công làm việc của nhân sự.

Các bước để bắt đầu sử dụng tính năng Tự động chấm công.

Để quản lý tính năng này trên 1Office, bạn thực hiện 2 bước sau:

Bước 1: Tạo mới nhân sự Tự động chấm công.

Bước 2. Quản lý Tự động chấm công.

Bước 1. Tạo mới nhân sự Tự động chấm công.

Để thêm những nhân sự được áp dụng Tự động chấm công, bạn thực hiện các thao tác sau:

  • Chọn phân hệ Nhân sự > Tự động chấm công 
  • Chọn icon tạo mới 
  • Nhập đầy đủ thông tin và chọn Cập nhật  để lưu thông tin.
Click vào ảnh để xem chi tiết.

Lưu ý: Thêm nhiều nhân sự cùng lúc bằng cách bằng cách click vào icon để thêm mới.

Xóa dòng bằng cách click vào

Các trường cần lưu ý:

STT Tên trường Mô tả
1 Nhân sự Tên Nhân sự được chấm công tự đông.

Các thông tin liên quan: Mã nhân viên, Phòng ban, Vị trí và Chức vụ tự động lấy thông tin trong Hồ sơ nhân sự.

2 Từ ngày- Đến ngày Thời gian nhân sự được chấm công tự động.

Nếu bạn để trống thông tin Từ ngày- Đến ngày hệ thống sẽ hiểu là áp dụng Chấm công tự động cho tất cả các ngày có phân ca

 

Bước 2. Quản lý Tự động chấm công.

1. Màn hình quản lý Tự động chấm công.

Sau khi đã tạo mới, danh sách nhân sự sẽ được hiển thị ở màn hình chính.

Click vào ảnh để xem chi tiết.

2. Bảng tác vụ Quản lý Chấm công tự động.

Để quản lý các tác vụ chấm công chấm công tự động, bạn thực hiện thao tác: Click chuột phải và chọn tác vụ cần thực hiện.

Click vào ảnh để xem chi tiết.

Bảng tác vụ:

STT Tên tác vụ Quyền thực  hiện Mô tả
1 Sửa Người quản lý Sửa thông tin Bảng chấm công tự động của nhân sự.
2 Xóa Người quản lý Sửa thông tin Bảng chấm công tự động của nhân sự.
3 Cài đặt danh sách hiển thị Người quản lý Chọn trường hiển thị trên Bảng theo dõi chấm công tự động.

Thao tác Sửa, Xóa sẽ gây tác động đến bảng chấm công chưa được chốt, có thể làm thay đổi số công của nhân sự.

Cập nhật lần cuối vào ngày 20/12/2121