Tự động chấm công

Tính năng tự động chấm công cho phép tạo các nhân sự không cần thực hiện checkin/ out vẫn được tính đủ công. Tuy nhiên khi nhân sự có đơn xin nghỉ không tính công, đơn vắng mặt không tính công hệ thống vẫn tự động tính toán lại công làm việc của nhân sự.

 

Làm sao để bắt đầu sử dụng tính năng Tự động chấm công?

 

Để quản lý tính năng này trên 1Office, bạn theo dõi 2 bước sau:

 

Bước 1. Tạo mới nhân sự Tự động chấm công

Bước 2. Quản lý Tự động chấm công

 

Bước 1. Tạo mới nhân sự Tự động chấm công

Để thêm những nhân sự được áp dụng Tự động chấm công, bạn chọn nút . Chọn các thông tin nhân sự được tự động chấm công, thời gian từ ngày-đến ngày. ( Nếu bạn để trống thông tin Từ ngày- Đến ngày hệ thống sẽ hiểu là áp dụng Chấm công tự động cho tất cả các ngày). Những thông tin về phòng ban, vị trí và chức vụ sẽ hiển thị theo tên nhân sự đã khai báo trong Hồ sơ nhân sự.

Click vào ảnh để xem chi tiết

Click   để hoàn thành hoặc  để hủy thao tác.

Lưu ý! Thêm nhiều nhân sự cùng lúc bằng cách bằng cách click vào icon   cộng dòng
Xóa dòng bằng cách click vào  

 

Bước 2. Quản lý Tự động chấm công

Sau khi đã tạo mới, danh sách nhân sự sẽ được hiển thị ở màn hình chính.

Click vào ảnh để xem chi tiết

Bạn có thể sửa hoặc xóa hay nhân bản thông tin của nhân sự tại đây bằng cách click chuột phải vào nhân sự cần sửa và chọn thao tác cần thực hiên trên pop up hiện ra

Thao tác này sẽ gây tác động đến bảng chấm công chưa được chốt, có thể làm thay đổi số công của nhân sự.

Cập nhật lần cuối vào ngày 10/08/2020