Đăng ký
chức năng của phòng nhân sự hiện nay
10/01/2022
17629

Vai trò, chức năng của phòng nhân sự trong doanh nghiệp

Phòng nhân sự là một bộ phận không thể thiếu ở trong mỗi một doanh nghiệp. Bất kể doanh nghiệp lớn hay nhỏ thì cũng cần có bộ phận nhân sự để tuyển dụng nhân viên, phụ trách và chăm lo cho nhân viên đời sống nới công sở cũng như đưa ra các quyết

Đọc tiếp
Zalo phone