Cross functional là gì? Chiến lược xây dựng nhóm đa chức năng hiệu quả

Trong xu hướng làm việc hiện đại đề cao tính cộng tác, thuật ngữ cross functional ra đời đã tái định nghĩa cách thức các tổ chức sử dụng...

Zalo phone