Đăng ký
Chiến lược quản trị sự thay đổi
30/03/2023
7789

Chiến lược quản trị sự thay đổi trong doanh nghiệp: Mô hình và quy trình triển khai

Môi trường kinh doanh thay đổi liên tục đòi hỏi các tổ chức phải luôn có chiến lược ứng phó để tồn tại. Do đó, quản trị sự thay đổi là một phần quan trọng trong hoạt động quản lý điều hành tổ chức, giúp đảm bảo sự thích nghi và phát triển bền vững

Đọc tiếp
Zalo phone