083.483.8888
Đăng ký
Sách quản trị doanh nghiệp
07/07/2021
17491

5 Cuốn sách hay về quản trị doanh nghiệp

Chia sẻ top 5 cuốn sách hay về quản trị doanh nghiệp. Theo thống kê của Viện Hàn Lâm Khoa Học Và Xã Hội Việt Nam, tính tới năm 2020 số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) chiếm tới 96,7% tổng số doanh nghiệp cả nước. Tuy nhiên, có hơn 70% DNVVN gặp phải

Đọc tiếp
Zalo phone