Topcv Archives - 1Office

BLOG 1OFFICE

Tin tức - Kiến thức - Kỹ năng và hơn thế nữa
17 Tháng Tám, 2019

1Office – TopCV – JobsGo : HỢP TÁC “NÂNG CẤP” THỜI ĐẠI CHUYỂN ĐỔI SỐ !

Ứng dụng AI trong tuyển dụng được dự đoán là xu thế không thể đảo ngược. Nhằm ra mắt một nền tảng tuyển dụng ứng dụng […]