Văn hóa 1Office - 1Office

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

1Office - Nơi những người trẻ cùng theo đuổi đam mê và gắn kết tương lai

Văn hóa 1Office

Môi trường làm việc 1Office

1Office tự tin mang lại môi trường làm việc tốt nhất để nhân viên có thể an tâm cống hiến.
Môi trường làm việc của 1Office xoay quanh 4 yếu tố:

Lấy con người làm yếu tố trung tâm

Con người luôn là tài sản quý giá nhất của 1Office, là động cơ chính của quá trình hoạt động và phát triển tại 1Office. Nên mục đích cuối cùng của 1Office luôn là mang giá trị của cho nhân viên.

Môi trường cởi mở

Con người luôn là tài sản quý giá nhất của 1Office, là động cơ chính của quá trình hoạt động và phát triển tại 1Office. Nên mục đích cuối cùng của 1Office luôn là mang giá trị của cho nhân viên.

Lộ trình phát triển rõ ràng

Hướng tới những mục tiêu phát triển dài hạn và bền vững, 1Office xây dựng cho cả doanh nghiệp và nhân viên một lộ trình phát triển rõ ràng giúp nhân viên có thể yên tâm gắn bó lâu dài cùng 1Office.

Đề cao văn hóa nội bộ

Văn hóa giá nội bộ là thứ tài sản vô hình vô giá của 1Office. Được xây dựng từ chính con người của 1Office, văn hóa nội bộ giúp thúc đẩy tất cả các yếu tố khác phát triển và là chất keo bền chặt gắn kết 1Office lại thành một khối thống nhất.

Hoạt động nội bộ tại 1Office