BÍ KÍP XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU TUYỂN DỤNG CHUYÊN NGHIỆP

EVP (Employee Value Proposition) là gì? Tại sao EVP là chìa khóa xây dựng thương hiệu tuyển dụng?