083.483.8888
Đăng ký

Viết báo cáo tổng kết cuối năm là hoạt động diễn ra thường niên của các doanh nghiệp nhằm mục đích tổng hợp lại kết quả các công việc đã thực hiện trong năm qua, từ đó đề xuất hướng phát triển trong năm mới. Tuy nhiên, vì đặc thù công việc của mỗi phòng ban là khác nhau nên việc viết báo cáo tổng kết cuối năm cũng sẽ có những khác biệt giữa các phòng. Trong bài viết này, 1Office sẽ chia sẻ đến bạn đọc cách viết báo cáo tổng kết cuối năm chi tiết cùng top 4 mẫu báo cáo tổng kết đầy đủ các phòng ban để doanh nghiệp có thể ứng dụng. 

I. Báo cáo tổng kết cuối năm – Vai trò và phân loại theo phòng ban

1. Vai trò của báo cáo tổng kết cuối năm đối với doanh nghiệp

Bản báo cáo tổng kết cuối năm được lập ra với mục đích tổng kết và đánh giá kết quả làm việc của mỗi cá nhân, mỗi phòng ban và của toàn doanh nghiệp. Nắm được cách viết báo cáo tổng kết cuối năm là kỹ năng mỗi nhân sự đều cần tìm hiểu và học hỏi. Khi làm báo cáo, mỗi cá nhân và đội nhóm phải cùng nhìn lại toàn bộ công việc đã làm, các kế hoạch đã triển khai, những thành công và thất bại khi thực hiện kế hoạch để cùng đề xuất ra giải pháp phát triển trong năm mới.

Lập báo cáo tổng kết cuối năm cũng như hiểu rõ cách viết báo cáo tổng kết cuối năm đóng vai trò quan trọng trong hoạt động phát triển doanh nghiệp, cụ thể:

 • Giúp lãnh đạo có cái nhìn tổng quát về hoạt động của doanh nghiệp trong năm vừa qua 

Như đã nhắc đến ở trên, các bản báo cáo tổng kết cuối năm được hình thành dựa trên thông tin của những công việc mà doanh nghiệp đã thực hiện trong năm qua, bao gồm những việc đã hoàn thành, những hạng mục công việc chưa làm tốt, những kế hoạch đã triển khai thành công và cả những hạn chế, thiếu sót trong quá trình làm việc. Do đó, báo cáo tổng kết cuối năm sẽ cho lãnh đạo nắm được tình hình tổng quan về công việc và năng lực hoạt động của công ty trong năm qua.

Vai trò của báo cáo tổng kết cuối năm
Vai trò của báo cáo tổng kết cuối năm
 • Là cơ sở giúp lãnh đạo công ty vạch ra phương hướng và kế hoạch phát triển trong năm mới 

Từ những dữ liệu về quá trình thực hiện các hạng mục công việc được tổng hợp trong bản báo cáo cuối năm, doanh nghiệp sẽ biết được trong năm tiếp theo nên làm gì để tiếp tục phát huy những thế mạnh và khắc phục những điểm còn hạn chế. Các thông tin trong bản báo cáo tổng kết cuối năm sẽ hỗ trợ lãnh đạo doanh nghiệp đề ra mục tiêu mới cùng phương hướng phát triển trong năm tiếp theo.

 • Giúp ban lãnh đạo đánh giá năng lực và mức độ phát triển của nhân viên 

Dựa vào báo cáo tổng kết cuối năm, cấp quản lý sẽ đánh giá được nhân viên của mình đã làm việc và phát triển như thế nào để từ đó có cơ chế khen thưởng những cá nhân, đội nhóm đạt thành tích tốt, đồng thời khéo léo xây dựng kế hoạch phát triển năng lực của những nhân viên còn đang làm việc chưa tốt.

2. Phân loại báo cáo tổng kết cuối năm theo phòng ban

Mỗi phòng ban của công ty đều có đặc thù riêng về công việc nên cách viết báo cáo tổng kết cuối năm cũng sẽ có phần khác nhau. Dựa vào khía cạnh vận hành chính cũng như các phòng ban của một doanh nghiệp, có thể chia báo cáo tổng kết cuối năm thành 4 loại chính:

Loại báo cáo  Mục đích  Phòng ban thực hiện 
Báo cáo tổng kết kinh doanh cuối năm Tổng kết doanh số, đánh giá tình hình kinh doanh của công ty trong năm qua Phòng kinh doanh
Báo cáo tổng kết nhân sự Tổng hợp và đánh giá hiệu quả tuyển dụng và kết quả đào tạo nhân sự. Đồng thời theo dõi tình hình làm việc của toàn bộ nhân viên Phòng nhân sự
Báo cáo tổng kết tài chính Tổng kết tình hình tài chính, luồng tiền của doanh nghiệp. Phòng kế toán
Báo cáo tổng kết dự án Cập nhật tình hình và kết quả thực hiện các dự án đã triển khai trong năm, từ đó đánh giá hiệu quả và đề ra hướng phát triển trong năm mới. Phòng Marketing

Phòng Phát triển sản phẩm

Như vậy, cần ít nhất 4 bản báo cáo chính mà doanh nghiệp cần lập ra để lãnh đạo doanh nghiệp có thể nắm bắt được tình hình hoạt động của công ty trong năm đó. Tuy khác nhau nhưng cả 4 bản báo cáo này đều cần tuân thủ cấu trúc cơ bản mà một bản báo cáo tổng kết cuối năm cần có. Cấu trúc chung đó là gì? Hãy theo dõi phần tiếp theo để biết thêm chi tiết.

Xem thêm: Tổng hợp các mẫu báo cáo tổng kết cuối năm của công ty mới nhất 2022

II. Cách viết báo cáo tổng kết cuối năm chi tiết và dễ hiểu nhất

Dù lập báo cáo ở bất kỳ khía cạnh vận hành nào của doanh nghiệp, bản báo cáo tổng kết cuối năm cũng cần đảm bảo đủ 3 phần cơ bản: Phần mở đầu báo cáo, Nội dung chính và Kết luận.

Phần mở đầu báo cáo

Tương tự những văn bản hành chính khác, phần mở đầu của báo cáo tổng kết cuối năm cần đảm bảo đủ các thông tin:

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ
 • Thời gian và địa điểm làm báo cáo
 • Tên công ty, tên phòng ban, chi nhánh lập báo cáo
 • Tên báo cáo

Lưu ý: Ở phần này, Quốc hiệu và Tên báo cáo cần được soạn thảo in hoa toàn bộ.

Phần Nội dung báo cáo

Nội dung chính của báo cáo tổng kết cuối năm được chia thành 2 phần chính: Tổng kết tình hình hoạt động của doanh nghiệp và Đề ra phương án phát triển trong năm mới. Trong phần này, báo cáo tổng kết 4 khía cạnh vận hành của doanh nghiệp sẽ mang nội dung chi tiết khác nhau dựa vào các hạng mục công việc đã làm và thành tích đạt được, nhưng vẫn cần đảm bảo các nội dung chính như sau:

1. Tổng kết tình hình hoạt động năm cũ

Nội dung  Chi tiết 
Những hạng mục công việc đã triển khai thực hiện Trong năm doanh nghiệp đã triển khai những dự án nào?

Bảng số liệu thống kê về số lượng, chi phí đầu tư, lợi nhuận thu được,… Tất cả những thông tin liên quan đến các công việc đã làm.

Những thành tựu đã đạt được Làm nổi bật những thành công mà các phòng ban, cá nhân đã đạt được, gồm có: nhiệm vụ, lượng công việc đã hoàn thành và hoàn thành ở mức xuất sắc, quá trình hoàn thành công việc đó như thế nào.
Những hạn chế cần khắc phục Bên cạnh những thành tựu đạt được thì bản báo cáo cần làm rõ những hạn chế, tồn đọng trong năm. Cụ thể là những công việc chưa hoàn thành, những trường hợp chưa đạt KPI hoặc nhiệm vụ hoàn thành với chất lượng kém.
Nhận xét, đánh giá chung Đưa ra đánh giá tổng quan về tình hình hoạt động trong năm qua một cách công tâm để vừa ghi nhận được sự nỗ lực của toàn doanh nghiệp vừa nghiêm khắc phê bình những trường hợp còn làm chưa tốt.

Dựa trên những nội dung chính trên, chúng ta sẽ có những ví dụ cụ thể về phần báo cáo tổng kết tình hình hoạt động dựa trên 4 khía cạnh vận hành chính của doanh nghiệp:

 • Báo cáo tổng kết kinh doanh cuối năm:

Kết quả thực hiện các đầu việc trong báo cáo tổng kết kinh doanh cuối năm
Kết quả thực hiện các đầu việc trong báo cáo tổng kết kinh doanh cuối năm
 • Báo cáo tình hình nhân sự:

Đối với cách viết báo cáo tổng kết cuối năm về tình hình nhân sự, bộ phận HR sẽ làm rõ tổng số CV sau mỗi đợt tuyển dụng, tỷ lệ nhân viên thử việc, nhân viên chính thức trên tổng số CV. Sau đó là kết quả của chương trình đào tạo nội bộ và việc thực hiện nội quy của nhân viên.

Báo cáo tình hình nhân sự trong năm
Báo cáo tình hình nhân sự trong năm
 • Báo cáo tổng kết tài chính

Đây là bản báo cáo có vai trò quan trọng và khó viết nhất trong tất cả các báo cáo tổng kết cuối năm. Nội dung báo cáo tài chính cuối năm cần cung cấp đủ những thông tin như: Tài sản công ty; nợ phải trả và vốn chủ sở hữu; lãi đạt được và những khoản lỗ ; thuế và các khoản liên quan phải nộp cho Nhà nước, các tài sản khác liên quan đến doanh nghiệp, tình hình luồng tiền ra vào, luân chuyển như thế nào.

Số liệu được thống kê trong báo cáo tài chính cuối năm cần minh bạch, chính xác và hệ thống rõ ràng. Mọi sai sót trong báo cáo tài chính dù là nhỏ nhất cũng mang lại hậu quả lớn cho người viết báo cáo.

Nội dung báo cáo tài chính cuối năm
Nội dung báo cáo tài chính cuối năm
 • Báo cáo tổng kết dự án cuối năm

Trong báo cáo tổng kết dự án cuối năm, những thông tin cần làm rõ bao gồm:

 • Số dự án đã triển khai
 • Số lượng nhân sự tham gia dự án
 • Số dự án hoàn thành đạt chỉ tiêu, số dự án không hoàn thành chỉ tiêu
 • Chi phí đầu tư dự án
 • Khoản thu về được sau khi tiến hành dự án
 • Những điểm hạn chế còn tồn đọng khi thực hiện dự án
Báo cáo dự án cuối năm
Báo cáo dự án cuối năm

2. Đề ra phương hướng phát triển trong năm mới

Sau khi tổng kết lại tất cả những công việc đã thực hiện trong năm, những đề xuất về phương hướng và nhiệm vụ trong năm tới cần được đưa ra. Dựa trên những số liệu đã có và khả năng của đội ngũ nhân sự, người viết báo cáo tổng kết sẽ đưa ra chiến lược hoạt động phù hợp, bám sát với tinh thần đổi mới phát triển của doanh nghiệp để trong năm tới có thể bứt phá hơn trong mọi hoạt động.

Phần kết luận 

Phần kết luận của báo cáo tổng kết cuối năm cần ngắn gọn, xúc tích với những tổng kết chung về tình hình hoạt động các hạng mục KPI cho các phòng ban và phương hướng phát triển. Cuối báo cáo cần có đóng dấu và chữ ký xác nhận của ban lãnh đạo doanh nghiệp.

>> Cách xây dựng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tự động và chi tiết với:

TOP 12 Phần mềm đánh giá KPI nhân viên miễn phí, hàng đầu hiện nay

III. Top 4 mẫu báo cáo tổng kết cuối năm full phòng ban chi tiết nhất 2022

1. Mẫu báo cáo kinh doanh cuối năm

Mẫu báo cáo tổng kết kinh doanh
Mẫu báo cáo tổng kết kinh doanh

=> Link tải biểu mẫu TẠI ĐÂY!

2. Mẫu báo cáo nhân sự cuối năm

Mẫu báo cáo nhân sự cuối năm
Mẫu báo cáo nhân sự cuối năm

=> Link tải biểu mẫu TẠI ĐÂY!

3. Mẫu báo cáo tài chính cuối năm

Mẫu báo cáo tài chính cuối năm
Mẫu báo cáo tài chính cuối năm

=> Link tải biểu mẫu TẠI ĐÂY!

4. Mẫu báo cáo tổng kết dự án cuối năm

Mẫu báo cáo dự án
Mẫu báo cáo dự án

=> Link tải biểu mẫu TẠI ĐÂY!

Như vậy, với những thông tin chi tiết về cách viết báo cáo tổng kết cuối năm được chia sẻ ở trên, 1Office hy vọng bạn đọc có thể nắm được cấu trúc và cách viết báo cáo tổng kết cuối năm một cách hoàn chỉnh để vừa tổng kết được hoạt động trong năm, vừa đưa ra được chiến lược phát triển trong năm mới.

Để công tác lập báo cáo tổng kết cuối năm được thuận tiện và dễ dàng hơn, hàng nghìn doanh nghiệp đã tìm đến và ứng dụng giải pháp 1Office – phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp với hệ thống báo cáo tự động cho phép người dùng tự thiết lập báo cáo tài chính, báo cáo kinh doanh hay báo cáo nhân sự với nhanh chóng, chính xác và cá nhân hóa hiển thị (có thể lập báo cáo dưới dạng biểu đồ hoặc thống kê số liệu rõ ràng). Ngoài khả năng báo cáo và cập nhật tình hình tự động, 1Office còn cung cấp kho tài nguyên với hơn 1000 mẫu báo cáo đa dạng, phù hợp với mục đích làm báo cáo trong nhiều lĩnh vực khác nhau, giúp nhân sự tiết kiệm thời gian và công sức.

Nhận tư vấn & và trải nghiệm phần mềm miễn phí

Để được tư vấn miễn phí và trải nghiệm demo phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp hàng đầu 1Office, vui lòng liên hệ:

Ứng dụng kiến thức quản trị vào thực tiễn
cùng bộ giải pháp quản trị tổng thể doanh nghiệp 1Office!

Đăng ký ngay
Zalo phone