Làm sao để viết được một mẫu tờ trình xin kinh phí có khả năng được phê duyệt cao nhất? 
mau-to-trinh-xin-kinh-phi
Tờ trình xin kinh phí là một văn bản hành chính được sử dụng cho mục đích khác nhau như: đề xuất mua trang thiết bị chung, văn phòng phẩm cá nhân hoặc các thiết bị để tổ chức sự kiện.
Nội dung chính của một bản tờ trình bao gồm:

  • Mục đích của việc xin kính phí là gì?
  • Sự cần thiết của việc xin kinh phí là gì?
  • Số tiền xin kinh phí là bao nhiêu?

Bạn có thể tham khảo mẫu tờ trình xin kinh phí sau đây:
[TÊN CÔNG TY]                                                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ TRÌNH

V/v xin kinh phí …………………………………………

Kính gửi: – Ban lãnh đạo ………………………………….
Căn cứ theo Quyết định ……………………………………………… của Công ty.
Căn cứ theo tình hình thực tế: ……………………………………………………………………………………………………………………………….……
Nhằm mục đích …………………………………………………………………, [Tên phòng ban / đơn vị] xin trình lên ………………………… xin chủ trương được sử dụng kinh phí vào:
……………………………………………………………………………………………………………………………….……
[Tên phòng ban/đơn vị] kính đề nghị Ban lãnh đạo Công ty tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí……………………………:

STT

Khoản mục chi phí Số lượng Đơn giá (dự tính)

Thành tiền

Tổng kinh phí là: ……………………………… (Ghi chữ)
Kính mong nhận được sự chấp thuận từ Ban lãnh đạo Công ty.

Ngày ………. tháng ………. năm ……..

Người đề xuất        

(Ký rõ họ tên)   

Trên đây là mẫu tờ trình xin kinh phí chuẩn được dùng trong doanh nghiệp. Ngoài ra, bạn có thể nhờ đến công cụ giúp tạo-duyệt đơn từ online từ phần mềm 1Office. Phần mềm hỗ trợ cài đặt các đơn từ chuẩn form mẫu, người dùng chỉ cần một vài thao tác đơn giản là hệ thống tự động gửi đơn, tối ưu hóa các thủ tục hành chính văn phòng trong doanh nghiêp. 

Tags

Bài viết liên quan

×

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN 1OFFICE

Trải nghiệm để khám phá những tính năng tuyệt vời 1Office mang lại

ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH PARTNER CỦA 1OFFICE

Tham gia cùng chúng tôi vào quá trình chuyển đổi số.


Hotline: 083 483 8888