Trung tâm hỗ trợ 1Office
Truy cập 1Office

PHÂN HỆ OKR

 Bạn muốn truy cập nhanh đến phân hệ OKR?  Truy cập vào phân hệ OKR   


Nội dung

Phân hệ OKR giải quyết bài toán gì?


Để doanh nghiệp liên tục tăng trưởng và phát triển bền vững, các nhà lãnh đạo và đội ngũ nhân viên cần hiểu rõ và luôn tập trung vào những mục tiêu trọng yếu nhất. Tuy nhiên, việc đảm bảo mối liên kết giữa lãnh đạo và nhân viên để cùng hướng tới các mục tiêu chung, cần thiết lập hệ thống mục tiêu và theo dõi hiệu suất phù hợp. Đây chính là lý do giải thích vì sao các doanh nghiệp cần quan tâm tới phương pháp quản trị mục tiêu OKR.

OKR (Objective and Key results): là một hệ thống quản trị mục tiêu được doanh nghiệp sử dụng như một phương pháp để định lượng và tạo ra những Kết quả then chốt (Key results) cụ thể nhằm hiện thực hóa Mục tiêu (Objective) trong một thời hạn nhất định.

Phân hệ OKR sẽ giúp doanh nghiệp giải quyết được các bài toán:

  • Xác định mục tiêu chủ chốt cần đạt được
  • Thiết kế kết quả then chốt để hoàn thành được mục tiêu đề ra trong một thời gian nhất định

 

Những gì bạn có thể làm


Theo dõi các tính năng/ tác vụ giúp doanh nghiệp liên kết nội bộ chặt chẽ, tập trung vào những vấn đề thiết yếu bằng việc đặt ra mục tiêu cho mỗi cấp độ trong tổ chức, giúp công ty và nhân viên ưu tiên vào những mục tiêu hệ trọng của công ty. Đo lường được tiến độ hoàn thiện: Qua các chỉ số, OKR sẽ phản ánh được các cá nhân, phòng ban và toàn thể công ty đang hoàn thiện được bao nhiêu % mục tiêu. Bộ phận thực hiện nắm được kế hoạch cũng như theo dõi được kết quả công việc của cá nhân và phòng ban.

Tính năng/ Tác vụ Người sử dụng

Cài đặt chung   

  • Cài đặt danh mục đơn vị định lượng của kết quả then chốt

Ban Giám đốc

Quản lý mục tiêu   

  • Xây dựng và mô tả mục tiêu cần đạt được
  • Xây dựng kết quả them chốt nhằm đo lương, đánh giá sự tiến bộ của cá nhân và tổ chức

Ban Giám đốc

 

  Tìm hiểu thêm tại Trung tâm hỗ trợ 1Office   

Back to top
1Office là phần mềm đa chức năng dành cho quản trị doanh nghiệp, giúp tối ưu hoá quy trình làm việc vả nâng cao hiệu suất hoạt động của tổ chức.