Trung tâm hỗ trợ 1Office
Truy cập 1Office

Mẫu đánh giá KPI

Bạn muốn truy cập nhanh đến phân hệ KPI? Truy cập vào phân hệ KPI   


Nội dung

Tạo mới mẫu đánh giá KPI


Mẫu đánh giá là 1 form đánh giá chung bao gồm các tiêu chí cho từng đối tượng đánh giá.

1. Mở phân hệ KPI và OKR   

2. Ở trên cùng bên trái, chọn Tạo mới   Mẫu KPI

Bảng mô tả các trường dữ liệu trong tạo mới mục tiêu:

Trường dữ liệu Mô tả
Nhân sự nhận đánh giá

Đối tượng nhận đánh giá có thể theo Phòng ban, Vị trí, chức vụ hoặc nhiều đối tượng cùng nhậnđánh giá theo mẫu này

Kỳ đánh giá

Cho phép tạo Kỳ đánh giá Theo tuần/ Theo tháng/ Theo quý/ Theo nửa năm/ Theo năm

Tự động tạo kỳ đánh giá

Cho phép cài đặt hệ thống tự động tạo kỳ đánh giá hoặc người dùng tự chủ động thao tác tạo kỳ đánh giá:

  • Không tạo
  • Đầu tháng
  • Cuối tháng
Cách tính tỉ trọng

Cho phép cài đặt tỉ trọng cho từng tiêu chí KPI trong mẫu:

  • Có tỉ trọng
  • Không có tỉ trọng
Hạn chấm kết quả

Thời hạn cho người chấm kết quả, tính từ khi kỳ đánh giá KPI được tạo

Tiêu chí đánh giá

Cài đặt các Tiêu chí đánh giá:

  • Tiêu chí KPI: chọn từ danh sách tiêu chí KPI 
  • Tỷ trọng KPI: do người dùng thiết lập
  • Cách tính chỉ tiêu: Là mục tiêu đặt ra để lấy căn cứ đánh giá.(Là hàng số hoặc có thể xây dựng theo công thức)
  • Công thức tính điểm: Cho phép sử dụng các phép toán, từ khóa, hàm và giá trị trường dữ liệu để tạo công thức tính điểm Tiêu chí KPI

Tìm hiểu thêm tại trung tâm hỗ trợ 1Office   

 

Back to top
1Office là phần mềm đa chức năng dành cho quản trị doanh nghiệp, giúp tối ưu hoá quy trình làm việc vả nâng cao hiệu suất hoạt động của tổ chức.