Trung tâm hỗ trợ 1Office
Truy cập 1Office

PHÂN HỆ KPI

  Bạn muốn truy cập nhanh đến phân hệ KPI?  Truy cập vào phân hệ KPI   


Nội dung

Phân hệ KPI giải quyết bài toán gì?


KPI là viết tắt của Key Performance Indicator, tức chỉ số đánh giá hiệu suất hoạt động của cá nhân, bộ phận hoặc toàn doanh nghiệp. KPI được xây dựng nhằm đo lường mức độ hoàn thành mục tiêu kinh doanh cụ thể, và thường được thể hiện qua các số liệu, tỷ lệ, chỉ tiêu định lượng.

Phân hệ KPI của 1Office là một công cụ số hóa toàn bộ chỉ tiêu đánh giá và mẫu đánh giá, giúp nhà quản lý quản lý mục tiêu đặt ra một cách khoa học, có bộ công cụ đo lường chính xác và đánh giá khách quan nhất để đưa ra quyết định về hiệu suất công việc.

 Phân hệ KPI được xây dựng như 1 lời giải cho các bài toán

  • Giúp doanh nghiệp xác định và theo dõi mức độ hoàn thành mục tiêu cụ thể để đánh giá năng lực và hiệu suất làm việc của nhân viên, căn cứ cho tính toán lương thưởng, khen thưởng hoặc kỷ luật
  • Số hóa toàn bộ cách đánh giá, mục tiêu đặt ra dưới hình thức đơn giản, dễ áp dụng bằng bộ tiêu chí và các mẫu đánh giá trực quan.

 

Những gì bạn có thể làm


Theo dõi các tính năng/ tác vụ giúp việc vận hành hệ thống và quản trị mục tiêu đặt ra trở nên đơn giản. Bộ phận quản lý xây dựng khung hiệu suất đơn giản, đo lường chính xác và kết quả minh bạch. Bộ phận đánh giá có thông tin đánh giá cụ thể và kết quả đánh giá liên kết trực tiếp tới Phân hệ Bảng lương, phục vụ cho quá trình tính lương.

Tính năng/ Tác vụ Người sử dụng

Quản lý tiêu chí KPI   

  • Xác định các chỉ số KPI cốt yếu nhằm đảm bảo hiệu quả công việc

Ban Giám đốc

Mẫu đánh giá KPI   

  • Sắp xếp và liên kết các tiêu chí KPI thành một khung thống nhất
  • Áp dụng khung đánh giá cho cá nhân hoặc bộ phận làm cơ sở đánh giá chung

Ban Giám đốc

Kỳ đánh giá KPI   

  • Theo dõi và đo lường hiệu suất KPI đặt ra
  • Duyệt, và liên kết dữ liệu tới phân hệ khác

Ban Giám đốc/Trưởng bộ phận

 

Tìm hiểu thêm tại trung tâm hỗ trợ 1Office   

Back to top
1Office là phần mềm đa chức năng dành cho quản trị doanh nghiệp, giúp tối ưu hoá quy trình làm việc vả nâng cao hiệu suất hoạt động của tổ chức.