Trung tâm hỗ trợ 1Office
Truy cập 1Office

Quản lý tiêu chí KPI

Bạn muốn truy cập nhanh đến phân hệ KPI? Truy cập vào phân hệ KPI   


 Nội dung

Tạo mới tiêu chí KPI


Tiêu chí KPI (Key Performance Indicator) là một chỉ số định lượng hoặc định tính được sử dụng để đo lường, đánh giá và theo dõi hiệu suất hoặc thành tích của một tổ chức, bộ phận, hoặc một dự án cụ thể trong việc đạt được các mục tiêu và kết quả mong muốn.

1. Mở phân hệ KPI và OKR   

2. Ở trên cùng bên trái, chọn Tạo mới   Tiêu chí KPI

Bảng mô tả các trường dữ liệu trong tạo mới tiêu chí KPI:

Trường dữ liệu Mô tả
Cách tính kết quả KPI

Cách tính kết quả KPI bao gồm:

  • Nhập thủ công hoặc import
  • Theo công thức
  • Lấy từ hệ thống
Từ khóa KPI

Từ khóa dùng để tạo công thức tính điểm KPI

Lưu ý: Từ khóa KPI được viết in hoa, không chứa ký tự đặc biệt

Công thức tính điểm

Thiết lập công thức tính điểm khi tạo tiêu chí KPI giúp người dùng không cần phải nhập lại công thức tính điểm của tiêu chí mỗi khi tạo một kỳ đánh giá KPI mới.

KPI từ hệ thống

KPI lấy từ hệ thống là danh sách các tiêu chí đã được cài đặt sẵn công thức trong hệ thống. Các tiêu chí này là những tiêu chí chung, giúp đơn giản hóa quá trình cài đặt công thức của bạn.

Lưu ý: Khi cách tính kết quả KPI là Lấy từ hệ thống thì mới hiển thị trường dữ liệu này

Nhập công thức

Công thức tiêu chí KPI có thể lấy được tất cả dữ liệu từ hệ thống để đánh giá hiệu suất dựa trên số liệu thực tế, giúp người quản lý đưa ra quyết định chính xác và trực quan hơn.

Theo dõi cách nhập công thức tại Công thức KPI   

Tìm hiểu thêm công thức tính điểm KPI tại trung tâm hỗ trợ 1Office   

 

Nhóm tiêu chí KPI


Nhóm tiêu chí KPI là việc tổ hợp và sắp xếp các tiêu chí KPI  có liên quan vào các nhóm chức năng hoặc mục tiêu cụ thể để theo dõi và đánh giá.

1. Mở phân hệ KPI và OKR   

2. Ở trên cùng bên trái, chọn Tạo mới   Tiêu chí KPI

Tìm hiểu thêm tại trung tâm hỗ trợ 1Office   

Back to top
1Office là phần mềm đa chức năng dành cho quản trị doanh nghiệp, giúp tối ưu hoá quy trình làm việc vả nâng cao hiệu suất hoạt động của tổ chức.