Bảng đăng ký ca

Bảng đăng ký ca thể hiện những ca làm việc mà nhân sự tự đăng ký qua Đơn đăng ký ca tại phân hệ Đơn từ

( Xem chi tiết: Đơn đăng kí ca)

Các bước để bắt đầu sử dụng tính năng Bảng đăng ký ca.

Để quản lý Bảng đăng ký ca trên 1Office, bạn theo dõi 2 bước sau:

Bước 1. Theo dõi Bảng đăng ký ca

Bước 2. Quản lý Bảng đăng ký ca

Bước 1. Theo dõi Bảng đăng ký ca

Kết quả của Đơn đăng ký ca thuộc Phân hệ Đơn từ sẽ được thể hiện tại Bảng đăng ký ca. Bảng đăng ký ca thể hiện dầy đủ tất cả các ngày của 1 kỳ công, để trống những ngày nhân sự không đăng ký và hiện Mã ca làm việc theo các ngày nhân sự đăng ký.  Quản lý có thể dễ dàng theo dõi Ca làm việc của nhân sự, đồng thời duyệt phân ca đó trực tiếp tại đây bằng cách ấn chuột phải vào Mã ca cần duyệt.

Để theo dõi Bảng đăng kí ca, bạn thực hiện các thao tác sau:

  • Chọn phân hệ Chấm công > Bảng đăng kí ca 
Click vào ảnh để xem chi tiết.

Bước 2. Quản lý Bảng đăng ký ca

Tại Bảng đăng ký ca, thao tác Chuột phải để quản lý các tác vụ:

Bảng tác vụ:

STT Tên tác vụ Quyền thực hiện Mô tả
1 Duyệt nhiều ngày trong đơn Người quản lý Cho phép Người quản lý duyệt đơn đăng kí ca của nhân sự trong nhiều ngày
2 Duyệt một ngày trong đơn Người quản lý Cho phép Người quản lý duyệt đơn đăng kí ca của nhân sự trong  ngày
3 Thời gian Người quản lý Người quản lý có thể chọn để xem bảng đăng ký ca theo tháng, năm khác nhau của kỳ công
4 Cài đặt Người quản lý Tác vụ Cài đặt đưa Người quản lý dùng tới phần Cài đặt chấm công

 

Cập nhật lần cuối vào ngày 18/09/2323