Bảng đăng ký ca

Bảng đăng ký ca thể hiện những ca làm việc mà nhân sự tự đăng ký qua Đơn đăng ký ca tại phân hệ Đơn từ

 

Làm sao để bắt đầu sử dụng tính năng Bảng đăng ký ca?

 

Để quản lý Bảng đăng ký ca trên 1Office, bạn theo dõi 2 bước sau:

 

Bước 1. Theo dõi Bảng đăng ký ca

Bước 2. Quản lý Bảng đăng ký ca

 

Bước 1. Theo dõi Bảng đăng ký ca

Kết quả của Đơn đăng ký ca thuộc Phân hệ Đơn từ sẽ được thể hiện tại Bảng đăng ký ca. Bảng phân ca thể hiện đủ tất cả các ngày của 1 kỳ công, để trống những ngày nhân sự không đăng ký và hiện Mã ca làm việc theo các ngày nhân sự đăng ký.  Quản lý có thể dễ dàng theo dõi Ca làm việc của nhân sự, đồng thời duyệt phân ca đó trực tiếp tại đây bằng cách ấn chuột phải vào Mã ca cần duyệt.

Click vào ảnh để xem chi tiết

 

Bước 2. Quản lý Bảng đăng ký ca

Tại Bảng đăng ký ca, 1Office cung cấp 2 tác vụ:

  1. Thời gian: Người dùng có thể chọn để xem bảng đăng ký ca theo tháng, năm khác nhau của kỳ công
  2. Cài đăt: Tác vụ Cài đặt đưa người dùng tới phần Cài đặt chấm công

Để thực hiện tác vụ trên, bạn click chuột vào biểu tượng Tác vụ phía trên góc bên phải màn hình.

Cập nhật lần cuối vào ngày 10/08/2020