Đánh giá KPI

Đánh giá KPI

 

KPI (tiếng Anh – Key Performance Indicator) là một công cụ đo lường của cá nhân hoặc doanh nghiệp về mức độ thực hiện một hoạt động, có vai trò quan trọng sự thành công của doanh nghiệp ở thời điểm hiện tại và tương lai.

 

Hệ thống chỉ tiêu KPI giúp xác định và lượng hóa được quá trình thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp. Hệ thống chỉ tiêu KPI đưa ra cho tất cả các thành viên một bức tranh rõ ràng hơn về những điểm trọng tâm và những gì họ cần phải làm để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

 

Làm sao để bắt đầu sử dụng Đánh giá KPI

 

4 bước để sử dụng tính năng Đánh giá KPI trên 1Office

 

Bước 1: Tạo ra các danh sách tiêu chí KPI
Bước 2: Tạo bảng KPI mẫu
Bước 3: Tạo bảng kết quả KPI
Bước 4: Chấm điểm KPI

Bước 1: Tạo ra các danh sách tiêu chí KPI

 

 

Để tạo ra một bảng KPI trước hết cần tạo ra danh sách các tiêu chí đánh giá, bao gồm KPI đơn và KPI tổng hợp

 

 • Vào phân hệ “Đánh giá” > Chọn “Đánh giá KPI”
 • Chọn icon tạo mới   ở góc trái màn hình
 • Chọn loại KPI đơn/ KPI tổng hợp
 • Nhập đầy đủ các trường thông tin trong màn hình tạo mới
 • Chọn để lưu lại

 

 • Thao tác tương tự với các tiêu chí khác

 

Bước 2: Tạo bảng KPI mẫu

 

Từ danh sách KPI đơn và KPI tổng hợp vừa tạo, tạo ra một bảng đánh giá KPI

 • Từ màn hình danh sách KPI, chọn “Bảng KPI mẫu”
 • Chọn icon tạo mới  ở góc trái màn hình
 • Nhập đầy đủ các trường thông tin trong màn hình tạo mới > thông tin chung  

Dấu * đỏ là những trường bắt buộc phải nhập

 • Chuyển sang tab Tiêu chí để thiết lập tiêu chí trong bảng KPI

 • Nhập đầy đủ các trường thông tin trong màn hình tiêu chí (Nhập đầy đủ tỷ trọng và chỉ tiêu, công thức tính)
  • KPI tổng hợp: Bao gồm các KPI đơn và % KPI tổng hợp = Tổng % KPI đơn
  • KPI đơn: là 1 tiêu chí để tính KPI
  • Tỷ trọng: % mà tiêu chí KPI đơn chiếm trên tổng 100%
  • Chỉ Tiêu: Với tiêu chí KPI này, đạt bao nhiêu chỉ tiêu thì được coi là hoàn thành?
  • Công thức:
    • Điểm KPI có thể bằng chính số điểm chấm (=[Từ khóa])
    • Điểm KPI theo công thức (Ví dụ =[Từ khóa KPI] / 100 * [Tiêu chí KPI]
 • Nhấn để lưu lại bảng KPI mẫu

 

Bước 3: Tạo bảng kết quả KPI

 

 • Từ màn hình chi tiết bảng KPI mẫu, người dùng chọn tác vụ chuột phải Tạo bảng kết quả để tạo ra bảng kết quả đánh giá KPI theo từng tháng

 • Chọn để lưu lại

 

Bước 4: Chấm điểm KPI

 

Những người được chọn làm người chấm điểm và được phân quyền, hệ thống sẽ gửi thông báo về cho tài khoản người chấm điểm để thực hiện tác vụ chấm điểm. Sau khi đánh giá, hệ thống tự động tổng hợp điểm đánh giá vào một bảng tổng hợp chung. Các bước thực hiện chấm điểm:

1. Chọn tác vụ  Chấm điểm   

2. Nhập điểm KPI

3.  Chọn để lưu lại điểm đánh giá

4. Sau khi đánh giá hệ thống sẽ tính toán điểm KPI cho nhân sự

 

Lưu ý!

Người quản lý tất cả có thể sử dụng tính năng chốt  một bảng đánh giá KPI, sau khi chốt thì mọi hành vi đánh giá đều không thực hiện được.

Để thực hiện được các tác vụ, bạn hãy sử dụng tác vụ Hoàn chốt

Cập nhật lần cuối vào ngày 28/08/2020