Đơn làm thêm

 

Đơn làm thêm là loại đơn phát sinh khi nhân sự có nhu cầu làm thêm giờ. Hệ thống cho phép cấu hình sẵn công thức tính công làm thêm.

 

Làm sao để bắt đầu sử dụng đơn làm thêm trên 1Office?

 

Để sử dụng đơn làm thêm, bạn theo dõi 3 bước sau: 

 

Bước 1: Cài đặt đơn làm thêm

Bước 2: Tạo mới đơn làm thêm

Bước 3: Quản lý đơn xin làm thêm

 

Bước 1: Cài đặt đơn làm thêm

 

Trước khi tạo mới đơn làm thêm, bạn cần thực hiện cài đặt quy trình duyệt đơn làm thêm. Để thực hiện cài đặt quy trình duyệt đơn làm thêm, xem hướng dẫn chi tiết tại  Cài đặt duyệt đơn

 

Bước 2: Tạo mới đơn làm thêm

 

Để tạo mới đơn làm thêm, bạn thực hiện các bước sau:

 

  • Chọn biểu tượng menu  góc phải màn hình > Chọn Đơn từ
  • Chọn biểu tượng  ở góc trái màn hình > Chọn Đơn làm thêm
  • Nhập đầy đủ các thông tin cần thiết
  • Chọn  để lưu lại

 

Click vào ảnh để xem ảnh gốc

 

Các trường cần lưu ý: 

 

STT Tên trường Mô tả
1 Thời gian làm thêm (Ngày làm thêm, từ giờ, đến giờ)  Người dùng nhập thời gian xin làm thêm (đơn vị tính theo giờ). Người dùng có thể cộng dòng để tạo nhiều ngày làm thêm trong một đơn
2 Kiểu  Người dùng chọn kiểu tính công hoặc nghỉ bù. Khi chọn tính công thì hệ thống sẽ tính công làm thêm cho nhân sự. Khi chọn nghỉ bù, số giờ làm thêm sẽ được cộng vào quỹ nghỉ bù của nhân sự đó
3 Chốt Người dùng lựa chọn có cần chốt giờ làm thêm hay không
4 Địa điểm chấm công Đối với trường hợp chấm công GPS, người dùng cần tìm kiếm địa điểm chấm công đã được cài đặt trên hệ thống
3 Mô tả Mô tả thêm thông tin khi tạo đơn làm thêm

 

Bước 3: Quản lý đơn làm thêm

 

1Office cung cấp cho người dùng 2 cách quản lý đơn làm thêm:

 

Cách 1: Quản lý đơn làm thêm tại màn hình danh sách

 

  • Từ biểu tượng menu   ở góc phải màn hình > Chọn Đơn từ > Chọn biểu tượng mũi tên > Chọn Đơn làm thêm.
  • Tại màn hình Danh sách đơn làm thêm > Click chuột phải vào chi tiết một đơn để thực hiện tác vụ quản lý đơn làm thêm.

 

Click vào ảnh để xem chi tiết

 

Cách 2: Quản lý đơn làm thêm tại màn hình chi tiết đơn

  • Tại màn hình chi tiết đơn làm thêm, vào thực hiện các tác vụ quản lý ở góc phải màn hình.

 

Click vào ảnh để xem ảnh gốc

 

Các tính năng quản lý đơn từ

 

STT Tính năng Quyền thực hiện Mô tả
1 Tạo mới đơn làm thêm Người tạo đơn

Người quản lý

Tính năng cho phép nhân sự tạo đơn làm thêm hoặc người quản lý có thể tạo hộ đơn làm thêm cho nhân sự
2 Duyệt đơn

Không duyệt đơn

Hoàn duyệt đơn

Người duyệt

Người quản lý

  • Những người được cấu hình làm người duyệt đơn làm thêm sẽ có quyền duyệt các đơn từ này. Sau khi được duyệt đơn từ sẽ được tính toán trên bảng chấm công
  • Người duyệt có thể chọn không duyệt đơn từ. Nếu không được duyệt, đơn từ sẽ không được tính toán trên bảng chấm công
  • Người duyệt cũng có thể hoàn duyệt lại đơn đã được duyệt hoặc không được duyệt
3 Đính kèm Người tạo đơn

Người quản lý

Người duyệt

Tính năng cho phép người quản lý, người tạo đơn có thể đính kèm tài liệu lên đơn từ
4 Biểu mẫu Người tạo đơn

Người quản lý

Người duyệt

Tính năng cho phép người quản lý, người tạo đơn, người duyệt xuất biểu mẫu đơn làm thêm
5 Sửa Người tạo đơn

Người quản lý

Người duyệt

Người tạo đơn, người duyệt có thể thực hiện sửa các thông tin trong đơn từ khi đơn từ chưa được duyệt
6 Xóa Người tạo đơn

Người quản lý

Người duyệt

Người tạo đơn, người duyệt có thể thực hiện xóa đơn từ khi đơn đó chưa được duyệt
7 Nhân bản Người tạo đơn

Người quản lý

Người duyệt

Tính năng cho phép  nhân bản một đơn từ tương tự một đơn đơn từ đã có
8 Lịch sử Người tạo đơn

Người quản lý

Người duyệt

Người dùng có thể xem lại toàn bộ lịch sử của đơn từ

 

Sau khi người dùng tạo mới đơn làm thêm, được quản lý duyệt đơn, đơn từ sẽ link sang bảng chấm công của nhân sự.

Cập nhật lần cuối vào ngày 16/09/2020