Máy chấm công

Máy chấm công là thiết bị được dùng để ghi nhận thời gian đi làm và tan làm của người lao động, cung cấp căn cứ chính xác việc nhân viên có đi làm đúng giờ không, có đi sớm về muộn không… Từ những dữ liệu chấm công thu được từ máy, các bộ phận quản lý, nhân sự có thể tính lương, thưởng cho người lao động, giúp nâng cao ý thức làm việc, tinh thần kỷ luật để cơ quan, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn.

Để quản lý Máy chấm công, người dùng thực hiện theo 02 bước sau.

Bước 1: Tạo mới Máy chấm công

Bước 2: Theo dõi và Quản lý danh sách Máy chấm công

Bước 1

Với các loại máy chấm công còn lại

STT Tên trường Mô tả
1 Loại máy Chọn loại máy chấm công muốn kết nối dữ liệu
2 Hoạt động Bật/Tắt trạng thái hoạt động của Máy chấm công
3 Máy chấm công cho phép Chọn 1 trong 3 yêu cầu:

  • Checkin / Checkout
  • Chỉ checkin
  • Chỉ checkout
4 Tên địa điểm Người dùng tự đặt. Tên địa điểm sẽ hiển thị tại thông tin chấm công của nhân sự trên phần mềm 1Office
5 Mã địa điểm Điền chính xác thông tin ID địa điểm chấm công
6 IP/Domain máy chấm công Điền chính xác thông tin IP/Domain máy chấm công
7 Mã máy Điền chính xác thông tin mã máy chấm công
8 Tải từ ngày Thời gian bắt đầu quét lấy dữ liệu chấm vân tay

Lưu ý: Những trường có dấu * là những trường bắt buộc điền

Bước 2: Theo dõi và quản lý danh sách Máy chấm công

Màn hình danh sách Máy chấm công giúp người dùng dễ dàng theo dõi, quản lý danh sách các máy chấm công đã và đang được sử dụng tại doanh nghiệp. Người dùng có thể thực hiện tác vụ Sửa / Xóa hoặc Đẩy lại chấm công với những Máy chấm công đang Hoạt động

Cập nhật lần cuối vào ngày 27/09/2222