Phân ca lưu động

Phân ca lưu động là những ca làm việc ngắn hạn và thường xuyên luân chuyển trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp (Ví dụ: nhân sự Hienntt được lưu động sang phòng ban, vị trí, ca mới không thuộc ca cố định). Khi làm phân ca lưu động, nhân sự vẫn được chấm công đầy đủ trong khoảng thời gian của ca lưu động.

Để sử dụng Phân ca lưu động, bạn theo dõi sau:

Bước 1: Cài đặt ca làm việc

Bước 2: Tạo mới và quản lý phân ca lưu động

Bước 3: Kiểm tra bảng chấm công

Bước 1: Cài đặt ca làm việc

Để tạo mới ca lưu động, bạn cần cài đặt ca làm việc:

 • Truy cập phân hệ Chấm công > Cài đặt > Cài đặt ca làm việc > Tạo mới

 • Cài đặt quy trình duyệt phân ca làm việc (Xem chi tiết tại HDSD Tự động > Quy trình duyệt tự động)

Bước 2: Tạo mới và quản lý phân ca lưu động

 1. Tạo mới phân ca lưu động

Để tạo mới phân ca lưu động, cần thực hiện các bước sau:

 • Truy cập phân hệ Chấm công
 • Click  >  Phân ca > Phân ca lưu động
 • Nhập đầy đủ các thông tin cần thiết
 • Click Cập nhật để lưu lại

1.1. Phân công: Theo ngày cố định/ Theo khoảng ngày

Giống nhau:

 • Khi chọn 1 trong 2 kiểu phân công, hệ thống sẽ tự động hiển thị Nhân sự/ Phòng ban/ Vị trí/ Chọn ca lưu động
 • Chọn ca giống nhau

Khác nhau:

 • Theo ngày cố định: chỉ phân ca lưu động cho ngày cụ thể, 1 nhân sự có thể chọn nhiều ngày để phân ca lưu động.

 • Theo khoảng ngày: cài đặt theo thời gian dài chọn Từ ngày/ Đến ngày để giới hạn thời gian phân ca lưu động

1.2. Chọn ca

Ca làm việc chia thành 4 loại ca: Thời gian cụ thể, Nghỉ tuần, Nghỉ thường/ Hủy ca, Tự động lấy ca, Ca làm việc