Tổng quan về đơn từ

Đơn từ là một đối tượng quan trọng mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng cần có, nhưng việc quản lý đơn từ bằng giấy tờ thủ công có thể gây mất thông tin và tốn thời gian, chi phí.

Phân hệ đơn từ của 1Office là một công cụ số hóa toàn bộ quy trình và mẫu đơn từ hành chính, giúp nhà quản lý giải quyết và xử lý đơn từ một cách nhanh chóng, hiệu quả. Hệ thống sẽ tự động cập nhập công làm việc của nhân sự khi có đơn từ phát sinh.

Quản lý đơn từ trên 1Office:

  1. Cung cấp 10 loại đơn từ hành chính

2. Gợi ý người duyệt đơn nhanh: Cho phép cài đặt danh sách người duyệt đơn, số bước duyệt đơn tương ứng với từng đơn, số người duyệt ứng với số ngày nghỉ.

3. Gợi ý lý do tạo đơn: Tạo sẵn các lý do trong đơn xin nghỉ, cho phép sửa các thông số phù hợp theo yêu cầu.

4. Tạo đơn nhanh chóng: Quy trình tạo đơn đơn giản, chỉ cần truy cập vào phân hệ đơn từ bằng tài khoản đăng nhập đã được cấp, nhập các thông tin cần thiết.

5. Thông báo tới người liên quan: Sau khi được tạo, hệ thống lập tức gửi thông báo tới nhân sự duyệt đơn và những nhân sự có liên quan.

6. Quản lý đơn: Đơn từ được quản lý theo trạng thái của đơn: Chờ duyệt, đã duyệt, không duyệt.

7. Lưu lịch sử: Lưu lại toàn bộ lịch sử tên nhân sự làm đơn, thời gian làm đơn.

8. Tự động cập nhật bảng chấm công: Mọi đơn từ sau khi duyệt, đều được tính toán lại và cập nhật trên bảng chấm công.

Click vào ảnh để xem chi tiết

Cập nhật lần cuối vào ngày 02/10/2323